Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 12 03)

Posėdyje komitetas apsvarstė ir bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-548.

Kitu klausimu komiteto nariai apsvarstė Valstybinio socialinio draudimo fondo 1999 metų biudžeto įsipareigojimų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui pripažinimo valstybės vidaus skola ir jos padengimo įstatymo projektą Nr. IXP-829. Įstatymo projekto tikslas – teisiškai reglamentuoti Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto įsiskolinimą Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui, susidariusį 1999 metais, kai į PSDF biudžetą pažeidžiant Sveikatos draudimo įstatymą Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetas 1999 metais surinko ir nepervedė 57 mln. Lt. privalomojo sveikatos draudimo įmokų už asmenis, gaunančius atlyginimą už darbą. Komitetas bendru sutarimu pritarė šiam įstatymo projektui, kurį priėmus bus grąžintas SODROS 1999 m. biudžeto įsiskolinimas Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetui.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1193, kuriuo siekiama perduoti žalos atlyginimo mokėjimo prievolę iš vietos savivaldos institucijų Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniams skyriams.

Komitetas pasirengė svarstyti Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1163 bei Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektą Nr. IXP-1204: jų svarstymo komitete data 2001-12-19, išvadų projekto rengėjais paskirti I. Degutienė ir A.Sysas.

Komiteto padėjėja R. Liekienė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 07.
Dalia Aleksejūnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas