Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos sekretoriato posėdžio, vykusio 2001 rugpjūčio 24 d. Rygoje, ataskaita

Posėdžio dalyviai:

1. Baiba Moļņika, Baltijos Asamblėjos sekretorė

2. Marika Laizāne, BA sekretoriato projektų vadovė

3. Sandra Lukša, BA finansininkė

4. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

5. Renata Jankauskaite, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

6. Ingrīda Sticenko, Saeima Tarpparlamentinių ryšių biuro konsultantė

Posėdžio darbotvarkė:

1. Baltijos Asamblėjos renginių planavimo ir organizavimo aptarimas

(Baltų diena, Konferencija “Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos suartėjimas – Dešiniųjų asamblėja”, Baltijos Asamblėjos dešimtųjų metinių minėjimas, bendra konferencija su Beneliukso Konsultacine Taryba ir Šiaurės Taryba, kiti renginiai)

2. Įvairių Baltijos Asamblėjos sekretoriato reikalų aptarimas

Baiba Moļņika pradėjo BA sekretoriato posėdį ir pristatė darbotvarkę..

Posėdžio pradžioje dalyviai aptarė Baltijos Asamblėjos renginių planavimą ir organizavimą:

1. Baltų diena

B. Moļņika informavo, kad Baltų diena vyks rugsėjo 22 d. Vecsaule (Bauskės rajonas, Latvija) ir Šiauliuose (Lietuva). Ji pristatė preliminarią šio renginio programą ir paklausė, ar Estijos ir Lietuvos delegacijos dalyvaus šiame renginyje.

Renata Jankauskaitė ir Ene Rõngelep informavo, kad jos gavo kvietimus į Baltų dieną, ir paklausė, ar kvietimai numatomi visai delegacijai ar tik delegacijos vadovams. B. Moļņika patvirtino, kad kvietimai yra visai delegacijai, ir paprašė informuoti Baltijos Asamblėjos sekretoriatą apie dalyvius iš nacionalinių delegacijų iki rugsėjo 12 d. B. Moļņika pridūrė, kad nacionalinių delegacijų vadovai turi galimybę pasakyti kalbas Baltų dienoje.

2. Konferencija “Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos suartėjimas – Dešiniųjų asamblėja”

B. Moļņika informavo, kad Lietuvos delegacija BA atsiuntė BA sekretoriatui preliminarią šios konferencijos programą. B. Moļņika paprašė R. Jankauskaitės informuoti apie konferenciją.

R. Jankauskaitė informavo apie preliminarią šios konferencijos programą ir pridūrė, kad ši programa yra Lietuvos delegacijos pasiūlymas ir gali būti keičiama, jei Estijos ir Latvijos delegacijos išreikš prieštaravimų ar pageidavimų.

B. Moļņika pasakė, kad reikėtų įtraukti šį klausimą į BA Prezidiumo posėdžio darbotvarkę. Posėdžio dalyviai susitarė, kad BA sekretoriatas pasiųs preliminarią šios konferencijos programą Estijos ir Latvijos delegacijoms iki BA Prezidiumo posėdžio Greifsvalde, kur bus stengiamasi aptarti:

1. Preliminarią konferencijos programą, pateikiant delegacijos nuomonę apie preliminarią programą;

2. Galimą renginio pavadinimą;

3. Galimus konferencijos dalyvius (ar bus Kaliningrado, Baltijos valstybių vyriausybių ir kt. atstovų);

4. Darbines konferencijos kalbas.

3. Baltijos Asamblėjos dešimtųjų metinių minėjimas

B. Moļņika pristatė preliminarią Baltijos Asamblėjos dešimtųjų metinių minėjimo programą ir planus. B. Moļņika informavo, kad BA sekretoriatas papildys preliminarią programą konkretesnėmis detalėmis.

B. Moļņika informavo, kad visi suplanuoti minėjimo dienos renginiai prasidės anksti rytą. Ji paprašė aptarti su nacionalinių delegacijų vadovais, ar būtų įmanoma delegacijų vadovams atvykti lapkričio 7 d. vakare. Ji taip pat informavo, kad Baltijos Asamblėja padengs svečių pervežimo autobusais išlaidas (Talinas – Ryga – Talinas bei Vilnius – Ryga – Vilnius), o svečių atvykimas ir išvykimas planuojamas lapkričio 8 d.

Posėdžio dalyviai susitarė, kad nacionalinės delegacijos aptars preliminarią Baltijos Asamblėjos dešimtųjų metinių minėjimo programą ir pateiks savo nuomonę BA Prezidiumo posėdyje Greifsvalde

Buvo nuspręsta, kad nacionalinių delegacijų sekretorės parengs kviestinių svečių sąrašą (po 40 ir kiekvienos valstybės) šiam renginiui iki spalio 2 d. (su dalyvių adresais), o BA sekretoriatas išsiuntinės oficialius kvietimus iki spalio 9 d.

Posėdžio dalyviai aptarė klausimą, ar kviesti Baltijos Asamblėjos apdovanojimų už literatūrą, meną ir mokslą laureatus į BA dešimtųjų metinių minėjimą. Posėdžio dalyviai pasiūlė, kad Baltijos Asamblėjos apdovanojimų už literatūrą, meną ir mokslą laureatai turėtų dalyvauti Baltijos Asamblėjos minėjime.

4. Bendra konferencija su Beneliukso Tarpparlamentine Konsultacine Taryba ir Šiaurės Taryba

R. Jankauskaitė informavo posėdžio dalyvius, kad Lietuvos delegacija BA aptarė šį klausimą delegacijos posėdyje ir pasiuntė laišką T. Velliste ir R. Ražuks. R. Jankauskaitė informavo, kad ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas galėtų prižiūrėti šios konferencijos planavimą ir organizavimą.

Posėdžio dalyviai pasiūlė, kad šis klausimas būtų aptartas BA Prezidiumo posėdyje ir po to perduotas ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui. (jei BA Prezidiumas sutiks su šiuo pasiūlymu).

II. Įvairių Baltijos Asamblėjos sekretoriato klausimų aptarimas

1. Baltijos Asamblėjos 19-osios sesijos planavimas ir organizavimas

E. Rõngelep informavo, kad Baltijos Asamblėjos sesija galėtų vykti “Radison SAS” viešbutyje Taline. Ji taip pat informavo, kad ji užsakė suvenyrus BA sesijoms ir komitetų posėdžiams.

B. Moļņika pasiūlė aptarti viešbučio užsakymo klausimą. Posėdžio dalyviai nusprendė, kad pirmininkaujančiosios valstybės sekretorė rezervuotų tam tikrą skaičių viešbučio kambarių, o nacionalinės sekretorės užsakytų kambarius tiesiogiai.

R. Jankauskaitė paprašė klausimus dėl galimų BA 20-osios sesijos datų (gegužės 23 – 25 d.) aptarti BA Prezidiumo posėdyje, kad būtų galima suderinti šios sesijos datą su Baltijos Ministrų Tarybos sesija.

2. Baltijos Asamblėjos dešimtosioms metinėms skirta knyga

Posėdžio dalyviai aptarė įvairius su Baltijos Asamblėjos knyga susijusius klausimus.

Marika Laizāne paklausė, ar nacionalinės sekretorės surado istorikus, kurie rašys kiekvienos valstybės istoriją. E. Rõngelep, R. Jankauskaite ir I. Sticenko informavo, kad istorinė dalis bus parengta iki rugsėjo 5 d., kaip prašyta.

M. Laizāne paklausė, ar nacionalinės sekretorės gavo Baltijos Asamblėjos apdovanojimų už literatūrą, meną ir mokslą laureatų nuotraukas. R. Jankauskaitė informavo, kad ji turi daugumą BA apdovanojimų laureatų nuotraukų. I. Sticenko informavo, kad ji turi tik dvi BA apdovanojimų laureatų nuotraukų, o laureatai nerodo suinteresuotumo, kad jų nuotraukos patektų į BA knygą. E. Rõngelep informavo, kad BA sekretoriatas turi visų BA apdovanojimų laureatų iš Estijos nuotraukas.

3. Baltijos Asamblėjos suvenyrai

Posėdžio dalyviai aptarė BA suvenyrų klausimą ir susitarė, kad nacionalinių delegacijų sekretorės parengs galimų BA suvenyrų sąrašą ir nurodys reikiamą jų skaičių iki Prezidiumo posėdžio Greifsvalde. Tada BA sekretoriatas paskelbs konkursą BA suvenyrų gamybai.

4. BA komitetų posėdžių protokolai

Posėdžio dalyviai aptarė, kad BA sekretoriato atstovas galėtų dalyvauti komitetų posėdžiuose ir rašyti protokolus.

Buvo nuspręsta informuoti BA Prezidiumą apie šį pasiūlymą.

5. BA teisės komiteto raštas BA Prezidiumui apie BA kaip tarptautinės organizacijos registravimą

M. Laizāne paklausė, ar BA teisės komiteto nariai iš Estijos ir Lietuvos sutinka su Imants Burvis parengtu raštu BA Prezidiumui. Lietuvos ir Estijos delegacijų sekretorės pažadėjo, kad delegacijų atsakymai bus pateikti iki rugpjūčio 28 d.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas