Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos sekretoriatų posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 19 d. Rygoje, ataskaita

Dalyviai:

Romualds Ražuks, Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

Edgars Trumkalns, Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Baltijos ir Šiaurės Europos skyrius

ŠT sekretoriatas:

Paivikki Lindroos, vyr. patarėja

Jan Widberg, vyr. patarėjas

Ulla Toropainen, padėjėja

Vappu Vahalummukka

BA sekretoriatas:

Marika Laizane, projekto vadovė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

Anita Strazdina, padėjėja

Posėdžio darbotvarkėje buvo vienas klausimas - 3-jo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio planavimas.

Jan Widberg pranešė, kad Švedijos užsienio reikalų ministrei Anne Lindh yra pranešta apie jungtinį posėdį, ir ji yra išreiškusi norą atvykti, tačiau oficialaus atsakymo dar nepateikė.

Paivikki Lindroos pranešė, kad į jungtinį posėdį yra pakviesti du Šiaurės šalių - Suomijos ir Norvegijos - ekonomikos ministrai, ir dabar deramasi dėl jų dalyvavimo.

Marika Laizane pranešė, kad Latvijos Prezidentė Vaira Vike-Freiberga atsakymą pateiks kovo 30 d. Latvijos užsienio reikalų ministras Indulis Berzinš ir Lietuvos užsienio reikalų ministras Antanas Valionis sutiko dalyvauti jungtiniame posėdyje. Teigiamų atsakymų taip pat sulaukta iš Latvijos ekonomikos ministro Aigars Kalvitis ir Lietuvos ūkio ministro Eugenijaus Gentvilo.

Romualds Ražuks laikėsi nuomonės, kad Beneliukso Tarpparlamentinės Konsultacinės Tarybos pirmininkui turėtų būti suteiktas 3 min. žodis atidarant jungtinį posėdį.

Dalyviai aptarė, kaip bus sudaroma baigiamąjį dokumentą rengsianti BA ir ŠT redakcinė komisija. R. Ražuks pranešė, kad BA prezidiumo narys Juris Sinka bus redakcinės komisijos pirmininku. Buvo aptartas redakcinės komisijos narių skaičius. R. Ražuks pasiūlė iš BA kviesti 3 atstovus (po vieną iš kiekvienos valstybės). P. Lindroos nuomone iš ŠT galėtų būti 4 (po vieną iš kiekvienos partijų grupės) arba 5 (po vieną iš kiekvienos valstybės) atstovai. Dalyviai laikėsi nuomonės, kad BA ir ŠT redakcinės komisijos darbo kalba turėtų būti anglų k. Redakcinė komisija gegužės 31 d. susitiks 9.30-9.50 ir 17.00-17.30.

Dalyviai nutarė Osle aptarti galutinį į jungtinį posėdį kviečiamų svečių sąrašą, kad jį balandžio 6 d. patvirtintų BA Prezidiumas.

Pranešimas spaudai bus išdalintas po jungtinio posėdžio, tačiau spaudai iš anksto bus pateikta tam tikra ŠT sekretoriato parengta informacija. BA sekretoriatas kreipsis į Baltijos valstybių spaudą, o ŠT - į Šiaurės šalių spaudą. P. Lindroos pranešė, kad į jungtinį posėdį atvyks 2-3 asmenys iš ŠT sekretoriato, kurie rūpinsis Šiaurės šalių spaudos atstovais. Į jungtinį posėdį atvykstantys Šiaurės šalių spaudos atstovai patys rūpinasi savo viešbučių užsakymais.

Vappu Vahalummukka pranešė, kad Šiaurės šalių vertėjams reikės 2 vertėjų kabinų verčiant jungtiniame posėdyje. Iš ŠT bus dvi vertėjų poros: iš skandinavų k. į anglų k. ir iš skandinavų k. į suomių k., ir ŠT mokės už vertimą tarp šiaurės kalbų. Anita Strazdina pranešė, kad vertimo įrangos išlaidas padengs BA.

BA sekretoriatas paklausė, ar ŠT padengs pusę gegužės 31 d. priėmimo, kurį rengia Rygos meras, BA Prezidiumo pirmininkas ir ŠT pirmininkas, maisto išlaidų. (Rygos miesto taryba apmoka patalpų nuomos išlaidas). Dalyviai sutarė, kad ši suma galėtų siekti 1000 LVL (apie 1590 USD) kiekvienai šaliai.

Ulla Toropainen paprašė priėmimuose, per pietus ir vakarienes taip pat pateikti ir vegetariško maisto.

BA sekretoriatas taip pat pasidomėjo, ar iki balandžio vidurio ŠT sekretoriatas galėtų sukonkretinti ŠT delegatų skaičių jungtiniame posėdyje ir BA sesijoje bei Baltijos Taryboje.

M. Laizane pranešė, kad praėjus savaitei po jungtinio posėdžio bus parengta ataskaita. Ji paprašė Šiaurės šalių dalyvių likus 3-5 dienoms iki jungtinio posėdžio atsiųsti kalbas ir pažadėjo atsiųsti Baltijos valstybių dalyvių kalbas, kai tik jos pasieks BA sekretoriatą.

P. Lindroos paprašė jungtinio posėdžio metu surengti keletą posėdžių ŠT:

 gegužės 30 d. 19.30 val. 90 asmenų su vertimu (2 k. - suomių k. ir skandinavų k., 1 kabina)

 gegužės 31 d. 8.00-9.00 val. 35 asmenims su vertimu (2 k. - suomių k. ir skandinavų k., 1 kabina)

 gegužės 31 d. 9.00-10.00 val. 30 asmenų su vertimu (2 k. - suomių k. ir skandinavų k., 1 kabina)

Ji taip pat pranešė, kad ŠT Europos reikalų komitetas gegužės 31 d. per pietus aptars Europos Sąjungos plėtrą. Anitra Jankevica pastebėjo, kad iš BA pusės pietuose galėtų dalyvauti tie BA nariai, kurie savo nacionaliniuose parlamentuose priklauso Europos reikalų komitetams. Dalyviai susitarė pietauti nuo 12.30 iki 13.15 val., o po to surengti diskusiją (nuo 13.15 iki 14.00 val.). Dalyviai tikisi, kad bus verčiama iš anglų k. į rusų k. ir atvirkščiai.

R. Ražuks nuomone gegužės 31 d. (16.30-17.30 val.) planuojamas BA ir ŠT partinių grupių posėdis turėtų būti organizuojamas geriau. P. Lindroos teigė, kad BA partijų grupės turėtų pakviesti ŠT partijų grupes ir pažadėjo atsiųsti partijų grupių vadovų vardų ir pavardžių sąrašą.

J. Widberg pranešė, kad ŠT Šiaurės dimensijos darbo grupei vadovauja naujas pirmininkas - Kent Olsson, ir jis kalbės trečia jungtinio posėdžio tema, t.y. apie parlamentų dalyvavimą šiaurės dimensijos reikaluose. R. Ražuks pareiškė savo norą šia tema pasisakyti antras.

U. Toropainen paklausė, ar bus įmanoma atnaujinti informaciją ŠT tinklapyje jungtinio posėdžio Rygoje metu. A. Strazdina pažadėjo tai sužinoti.

ŠT sekretoriatas taip pat pranešė, kad Šiaurės šalių ministrų atsakymas bus gautas apie balandžio vidurį.

J. Widberg domėjosi, kokie BA atstovai atvyks į seminarą Alande (balandžio 23 d.). R. Ražuks pranešė, iš Lietuvos atvyks BA ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto narys Vitas Matuzas. Latvijos ir Estijos atstovai paaiškės kitą savaitę. J. Widberg paklausė, ar BA teiktų pirmenybę skandinavų k. ir anglų k. vertimui ar skandinavų k. ir rusų k. vertimui. BA dalyviai pasirinko skandinavų k. ir rusų k. vertimą.
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas