Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos ir Baltijos Ministrų Tarybos sekretoriatų posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 6 d. Rygoje, ataskaita

Dalyviai:

Baltijos Asamblėjos sekretoriatas:

Marika Laizane, Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anita Strazdina, Baltijos Asamblėjoje sekretoriato padėjėja

Baltijos Ministrų Tarybos sekretoriatas:

Darius Semaška, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Šiaurės Europos skyriaus vadovas

Lina Rukštelienė, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Šiaurės Europos skyriaus pirmoji sekretorė

Edgars Trumkalns, Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių skyrius

Kadri Saar, Estijos Respublikos užsienio reikalų ministerijos politikos departamentas

18-ji Baltijos Asamblėja, 7-ji Baltijos Taryba, 3-asis Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinis posėdis (gegužės 31-birželio 2 d., Ryga)

Anitra Jankevica supažindino posėdžio dalyvius su 7-ios Baltijos Tarybos programa. Ji pabrėžė, kad pirmąjį pranešimą padarys Latvijos Respublikos Ministras Pirmininkas Andris Berzinš, savo pranešimo dalis perskaitys Estijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministrai. Jeigu Andris Berzinš negalės dalyvauti, šį pranešimą perskaitys Latvijos Respublikos užsienio reikalų ministras. Po šių pranešimų ir diskusijų bus pasirašytas dokumentas ,,Dėl Baltijos Asamblėjos narių klausimų pateikimo Baltijos Ministrų Tarybai ir atsakymų į juos gavimo tvarkos“.

A. Jankevica taip pat supažindino dalyvius su Baltijos Asamblėjos 18-os sesijos temomis.

Pirmoji tema – Baltijos valstybių įtraukimas į Šiaurės regioną – Baltijos ir Šiaurės parlamentų narių glaudesnis bendradarbiavimas – buvo pasirinkta dėl paskutinių įvykių Reikjavike, kur Šiaurės Tarybos konservatyvių partijų grupė pasiūlė priimti Baltijos valstybes į Šiaurės Tarybą, o Šiaurės Tarybos nariai išreiškė savo norą sulaukti iniciatyvos iš Baltijos valstybių. Saeima Pirmininko Janis Straume yra paprašyta perskaityti pranešimą šia tema.

Antroji sesijos tema – verslo aplinkos gerinimas Baltijos valstybėse. Siekiant išsamiau panagrinėti šią temą, ji buvo suskirstyta į tris siauresnes potemes:

1. Baltijos valstybių sienų perėjimo tvarkos supaprastinimas, bendrų sienos perėjimo punktų kūrimas (Latvijos atstovo pranešimas);

2. Bendros Baltijos valstybių tranzito procedūros įgyvendinimas (Lietuvos atstovo pranešimas);

3. 3-iasis Baltijos ekonomikos forumas Taline (Estijos atstovo pranešimas).

Kiekvienam pranešimui bus suteikta 15 minučių. Romualds Ražuks parašys laiškus Estijos delegacijos BA vadovui Trivimi Velliste ir Lietuvos delegacijos BA vadovui Audriui Klišoniui prašydamas pateikti savo nuomones ir siūlymus šiomis temomis.

Marika Laizane pateikė 3-jo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio programą. Žodis atidarant posėdį bus suteiktas Latvijos Respublikos Prezidentei, BA Prezidiumo pirmininkui, ir Šiaurės Tarybos pirmininkui. Pirmąja jungtinio posėdžio tema – Europos Sąjungos plėtra – savo pranešimus bus kviečiami pateikti Baltijos ir Šiaurės šalių užsienio reikalų ministrai. Antrąja tema – regioninis ir subregioninis bendradarbiavimas – kalbės Baltijos ir Šiaurės šalių ekonomikos ministrai. Trečiąja tema – parlamentų dalyvavimas Šiaurės dimensijos klausimuose – pranešimą pateiks ŠT Šiaurės dimensijos darbo grupės pranešėjas. Trečiąja tema taip pat kalbės ir Baltijos bei Šiaurės šalių parlamentarai.

M. Laizane pranešė, kad baigiamasis dokumentas bus priimtas po jungtinio posėdžio, kaip ketino Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarai.

M. Laizane taip pat pranešė, kad Šiaurės Tarybos prašymu Baltijos Asamblėjos sekretoriatas paprašė Latvijos, Lietuvos ir Estijos atstovų parengti šiek tiek informacinės medžiagos šiomis trečiojo jungtinio posėdžio temomis. Latvija ir Lietuva jau yra atsiuntusios šią medžiagą dar prieš kovo 1 d., tačiau iš Estijos pusės atsakymo nesulaukta. Kadri Saar pažadėjo atsiųsti medžiagą per dvi savaites.

Dokumentas ,,Dėl Baltijos Asamblėjos narių klausimų pateikimo Baltijos Ministrų Tarybai ir atsakymų į juos gavimo tvarkos“

A. Jankevica supažindino posėdžio dalyvius su dokumento priešistorė. Noras tokį dokumentą parengti pirmą kartą buvo išreikštas 2000 m. birželio 15-16 d. Estijoje. Baltijos Asamblėjos teisės komitetas pradėjo darbą prie šio dokumento 2000 m. rugpjūčio 16 d. Biržuose. Vėliau šį dokumentą nagrinėjo Baltijos Ministrų Taryba. Latvija ir Lietuva patvirtino šio dokumento tekstą, bet Estijos nuomonė nėra aiški.

Kadri Saar supažindino dalyvius su Estijos nuomone:

1. Klausimų ir atsakymų srautas bei susijusios institucijos turėtų būti išsamiau aprašytos.

2. Atsakymų gavimo tvarka yra per ilga.

3. Dokumento projektą taip pat turėtų patvirtinti Baltijos Ministrų Taryba.

Dėl to laikomasi nuomonės, kad pasiūlytos pataisos turėtų būti įtrauktos į šį dokumento projektą, o dokumento priėmimas turėtų būti atidėtas iki kitos Baltijos Tarybos sesijos.

Baltijos Asamblėjos sekretoriato užsienio reikalų ministerijų atstovai laikėsi nuomonės, kad nėra pakankamai laiko pakeisti dokumentą. Darius Semaška paprašė estų rasti kompromisą.

Ene Rongelep pasiūlė, kad atsakymui pateikti nuo jo gavimo turėtų būti suteiktas mėnuo (o ne dvi savaitės). A. Jankevica pastebėjo, kad tokiu atveju atsakymas neatspindėsiąs realios padėties, o klausimų pateikimo tvarka bus per ilga. E. Rongelep atsakė, kad jie rašysią laišką BA teisės komiteto pirmininkui ir aptars dokumento projektą balandžio mėnesį vyksiančiame teisės komiteto posėdyje. Estai pažadėjo iki to laiko parengti teksto pataisas.

Baltijos Ministrų Tarybos ir Baltijos Asamblėjos keitimasis informacija

Posėdžio dalyviai nusprendė, kad BA ir BMT tinklapiuose reikėtų padaryti daug aiškesnes jungtis su BA ir BMT, o ne pateikti jas kaip papildomą informaciją.

Baltijos Asamblėjos dešimtmečio jubiliejui skirtos knygos rengimas

M. Laizane supažindino dalyvius su preliminariu knygos maketu. Baltijos Ministrų Tarybos sekretoriato atstovai nusprendė pateikti savo pasiūlymus dėl knygos dizaino likus savaitei iki Prezidiumo posėdžio balandžio mėnesį.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas