Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Redakcinės komisijos posėdžio, vykusio 2001 m. gegužės 11 d. Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Imants Burvis, komiteto pirmininkas (Latvija)

Guntis Dambergs, komiteto narys (Latvija)

Nikolajus Medvedevas, komiteto narys (Lietuva)

Andres Herkel, komiteto pirmininko pavaduotojas (Estija)

Väino Linde, komiteto narys (Estija)

Ekspertai

Iraida Jegupenkova, Stenogramų grupės vyresnioji specialistė

Astrida Lūce, vyresnioji vertėja

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Darbotvarkė:

1. Darbas su dokumentų projektais.

1. SVARSTYTA:

Darbas su dokumentų projektais.

NUTARTA:

1.1. Pritarti Latvijos delegacijos paruoštam kreipimuisi į Baltijos valstybių vyriausybes dėl pasienio rajonų bendradarbiavimo su redakcinėm pastabom. Redakcinio komiteto nariai abejoja ar verta kviesti steigti naujas nuolatines dvišales koordinavimo institucijas (komisijas) pasienio rajonų problemoms spręsti. Jų manymu, reikia pagerinti jau esamų institucijų darbą.

1.2. Pritarti Latvijos delegacijos Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto bei Komunikacijų ir informatikos komiteto narių paruoštam rezoliucijos projektui dėl tranzito koridoriaus Veclaicene / Murati - Luhamaa funkcionavimo su redakcinėm pastabom.

1.3. Pritarti Latvijos delegacijos Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto paruoštam kreipimuisi į Baltijos Ministrų Tarybą dėl neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų apyvartos ir tranzito sustabdymo su redakcinėm pataisom. Rekomenduoti komitetui sakinį, kad "Baltijos valstybės yra prekybos kelių tarp Rusijos, Vakarų ir Šiaurės šalių sankirtoje ir kad paskutiniu metu Lietuva, Estija ir Latvija tapo neteisėtais narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų pervežimo ir platinimo kanalais", keisti sakiniu "Baltijos valstybės yra tarpžemyninių prekybos kelių sankirtoje, ir į nusikalstamų struktūrų siekį per Lietuvą, Estiją ir Latviją neteisėtai gabenti ir platinti narkotines ir psichotropines medžiagas bei jų pirmtakus".

1.4. Grąžinti komitetui redaguoti Latvijos delegacijos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto parengtą rezoliucijos projektą dėl bendros Baltijos švietimo erdvės plėtros. Komisija siūlo išbraukti iš projekto sakinį "Nuo 2002 m. sausio 1 d. kasmet šiam tikslui privaloma skirti ne mažiau kaip 10 000 JAV dolerių", o dėl Baltijos tautų kalbų studijų ir dėl Baltijos valstybių pasienio rajonų bendradarbiavimo ruošti atskirus projektus.

1.5. Grąžinti komitetui svarstyti Latvijos delegacijos Aplinkosaugos ir energetikos komiteto parengtą kreipimąsi į Baltijos Ministrų Tarybą dėl klimato kaitos švelninimo problemų bei prašyti Baltijos Ministrų Tarybos parengti išvadas šiuo klausimu.

1.6. Siūlyti V. Landsbergio, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje Saugumo ir užsienio reikalų komiteto pirmininko, parengtą kreipimąsi į Šiaurės Tarybą svarstyti nacionalinėse delegacijose ir partinėse grupėse.

1.7. Dėl V. Landsbergio, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje Saugumo ir užsienio reikalų komiteto pirmininko, parengto Baltijos Asamblėjos rezoliucijos projekto dėl SSRS atkūrimo procesų gauti užsienio reikalų ministerijų ir nacionalinių delegacijų išvadas.

1.8. Pritarti Baltijos Asamblėjos Statuto priedo dėl Baltijos Asamblėjos narių klausimų pateikimo Baltijos Ministrų Tarybai ir atsakymų į juos gavimo tvarkos projektui.

Pirmininkas

N. Medvedevas

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas