Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. balandžio 6 d. Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Dzintars Kudums, komiteto pirmininkas (Latvija)

Jānis Lāčplēsis, komiteto narys (Latvija)

Domininkas Velička, komiteto pirmininko pavaduotojas (Lietuva)

Vasilijus Popovas, komiteto narys (Lietuva)

Laine Tarvis, komiteto pirmininko pavaduotoja (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Marika Laizāne, Projektų vadybininkė, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas (Latvija)

Sandra Lukša, Baltijos Asamblėjos buhalterė (Latvija)

Anita Strazdina, Baltijos Asamblėjos Sekretorės padėjėja (Latvija)

Darbotvarkė:

1. Ataskaita apie 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą.

2. Baltijos Asamblėjos biudžeto projektas 2002 m.

3. Literatūros premijos laureatų knygų leidyba.

1. SVARSTYTA:

Ataskaita apie 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą.

Pranešėja - Baltijos Asamblėjos buhalterė.

S. Lukša pateikė komitetui svarstyti ataskaitą apie 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą (priedas Nr. 1).

NUTARTA:

1.1. Patvirtinti finansinę ataskaitą apie 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto panaudojimą.

2. SVARSTYTA:

Baltijos Asamblėjos biudžeto projektas 2002 m.

Pranešėja - Baltijos Asamblėjos buhalterė.

S. Lukša pateikė komitetui svarstyti Baltijos Asamblėjos biudžeto projektą 2002 m. (priedas Nr. 2).

NUTARTA:

2.1. Patvirtinti Baltijos Asamblėjos biudžeto projektą 2002 m., kuris sudarys 332 403 JAV dol.

2.2. Prašyti, kad, kaip nustatyta Baltijos Asamblėjos Statuto 45 straipsnio 2 dalyje, išlaidas, reikalingas Baltijos Asamblėjos veiklai užtikrinti, lygiomis dalimis padengtų Lietuvos, Estijos ir Latvijos parlamentai.

3. SVARSTYTA:

Literatūros premijos laureatų knygų leidyba.

NUTARTA:

3.1. Siūlyti Baltijos Asamblėjos Prezidiumui atskira eilute numatyti Baltijos Asamblėjos biudžete sumą, kuri turėtų būti skirta Baltijos Asamblėjos Literatūros premijos laureatų knygų leidybai.

3.2. Šiais metais, neprašant papildomo finansavimo, iš Baltijos Asamblėjos biudžeto išskirti 15 000 JAV dol., t.y., po 5 000 JAV dol. kiekvienai šaliai, padengti vienos knygos leidybos išlaidas.

3.3. Lietuva šiais metais išleis 1999 m. Baltijos Asamblėjos Literatūros premijos laureato Jaan Kross romaną "Sustingęs skrydis, o kitais metais - 2000 m. Baltijos Asamblėjos Literatūros premijos laureato Janio Rokpelnio eilėraščių rinkinį, Latvija - 1996 m. Literatūros premijos laureatės Juditos Vaičiūnaitės poezijos rinkinį “Žemynos vainikai”.

3.4 Iki kito komiteto posėdžio Estijos delegacija įpareigojama paruošti informaciją apie neišleistas knygas.

3.5. Įpareigoti Baltijos Asamblėjos Sekretoriatą paruošti ir pateikti komitetui peržiūrėti knygų leidybos išlaidų sąmatas.

Pirmininkas

D. Velička

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas