Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Ekonominių ir socialinių reikalų komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 30 d., Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Helēna Soldatjonoka, komiteto pirmininkė (Latvija)

Māris Sprindžuks, komiteto narys (Latvija)

Jonas Budrevičius, komiteto pirmininkės pavaduotojas (Lietuva)

Vitas Matuzas, komiteto narys (Lietuva)

Domininkas Velička, komiteto narys (Lietuva)

Laine Tarvis, komiteto pirmininkės pavaduotoja (Estija)

Valve Kirsipuu, komiteto narė (Estija)

Andres Varik, komiteto narys (Estija)

Ekspertai

Artūras Černiauskas, Kriminalinės policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės valdybos komisaras (Lietuva)

Vilnis Ķipēns, Kriminalinės policijos Centrinės valdybos vedėjo pavaduotojas (Latvija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Darbotvarkė:

1. Tranzito koridorius Ryga - Pskovas greitkeliu.

2. Narkotikų problemos. Narkotikų prekyba ir tranzitas per Baltijos valstybes.

3. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA:

Tranzito koridorius Ryga - Pskovas greitkeliu.

Pranešėjas - komiteto narys.

M. Sprindžuks supažindino komiteto narius su rezoliucijos projektu dėl tranzito koridoriaus Veclaicene / Murati - Luhamaa įkūrimo. Estijos Respublikos ir Latvijos Respublikos vyriausybinės institucijos čia kviečiamos sukurti tranzito koridorių Veclaicene / Murati - Luhamaa, o šių valstybių Užsienio reikalų, Vidaus reikalų bei Žemės ūkio ministerijos, taip pat kiekvienos šalies valstybės pajamų tarnybos kviečiamos bendradarbiauti užtikrinant šio koridoriaus darbą.

NUTARTA:

1.1. Komiteto nariai iki balandžio 10 d. pateikia savo pastabas paruoštam rezoliucijos projektui, o iki balandžio 15 d. Latvijos delegacija įsipareigoja peržiūrėti atsiųstas pastabas ir parengti bendrą projektą.

1.2. Gegužės 3 - 4 d. Veclaicene bus surengtas jungtinis Baltijos Asamblėjos Ekonominių ir socialinių reikalų bei Komunikacijų ir informatikos komitetų išvažiuojamasis posėdis.

2. SVARSTYTA:

Narkotikų problemos. Narkotikų prekyba ir tranzitas per Baltijos valstybes.

Pranešėjas - Kriminalinės policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Organizuoto nusikalstamumo tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės valdybos komisaras.

A. Černiauskas pateikė neteisėtos narkotikų apyvartos kontrolės Lietuvoje apžvalgą (žr. Priedas Nr. 1).

NUTARTA:

2.1. Konstatuoti, kad Baltijos valstybės, esančios prekybos kelių tarp Rusijos, Vakarų ir Šiaurės šalių sankirtoje, paskutiniu metu tampa neteisėtais narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų pervežimo ir platinimo kanalais.

2.2. Pabrėžti bendrą Lietuvos, Estijos ir Latvijos norą nustatyti bendrą muitinių ir pasienio kontrolės administravimo sistemą bei sustabdyti draudžiamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų platinimą Baltijos valstybėse.

2.3. Sutarti, kad reikia atkreipti Lietuvos, Estijos ir Latvijos vyriausybių ypatingą dėmesį į draudžiamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų pervežimą ir imtis neatidėliotinų priemonių jų kontrolei sustiprinti.

2.4. Pripažinti, kad reikia pagerinti pasienio apsaugos, muitinės tarnybų ir policijos darbą stabdant draudžiamų narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų pervežimą ir prekybą Baltijos valstybėse.

2.5. Latvijos pusė įsipareigojo iki balandžio 15 d. parengti kreipimosi į Baltijos Ministrų Tarybą dėl neteisėtos narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei jų pirmtakų apyvartos ir tranzito sustabdymo projektą.

3. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

Pranešėja - komiteto pirmininkė.

H. Soldatjonoka pakvietė komiteto narius apsilankyti Narkologiniame centre.

Pirmininkas

J. Budrevičius

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas