Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 2 d., Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Dzintars Kudums, komiteto pirmininkas (Latvija)

Jānis Lāčplēsis, komiteto narys (Latvija)

Vasilijus Popovas, komiteto narys (Lietuva)

Laine Tarvis, komiteto pirmininko pavaduotoja (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Marika Laizāne, Projektų vadybininkė, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas (Latvija)

Sandra Lukša, Baltijos Asamblėjos buhalterė (Latvija)

Anita Strazdina, Baltijos Asamblėjos Sekretorės padėjėja (Latvija)

Darbotvarkė:

1. Planiniai Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto skaičiai.

2. 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimas.

3. Kiti reikalai.

1. SVARSTYTA:

Planiniai Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto skaičiai.

Pranešėja - Baltijos Asamblėjos buhalterė.

S. Lukša pateikė komitetui svarstyti planuojamas Baltijos Asamblėjos išlaidas 2002 m. (priedas Nr. 1).

NUTARTA:

1.1. Patvirtinti planinius Baltijos Asamblėjos 2002 m. biudžeto skaičius, kurių suma sudaro 333,000 tūkst. JAV dol.

1.2. Planuoti Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje pirmininkavimo išlaidas 2002 m., kurių suma sudaro 310 000 Lt.

1.3. Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje siūlymu 2002 m. biudžete atskira eilute išskirti sumą, skirtą Baltijos Asamblėjos Literatūros premijų laureatų knygų leidybai.

1.4. Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas įpareigojamas surinkti pasiūlymus dėl Baltijos Asamblėjos biudžeto 2002 m. bei jį sudaryti remiantis planiniais skaičiais ir pateikti jį Baltijos Asamblėjos Prezidiumui iki 2001 m. balandžio 6 d.

2. SVARSTYTA:

2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimas.

Pranešėja - Baltijos Asamblėjos buhalterė.

S. Lukša pateikė komitetui svarstyti ataskaitą apie 2000 m. Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą (priedas Nr. 1).

NUTARTA:

2.1. Įpareigoti Baltijos Asamblėjos buhalterę atnaujinti informaciją ir iki kito Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžio parengti finansinę ataskaitą apie 2000 m.

3. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

NUTARTA:

3.1. Kitą Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdį sušaukti balandžio 5 - 6 d. Rygoje.

Pirmininkas

V. Popovas

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas