Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. kovo 16 d., Rygoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Juris Dalbiòš, komiteto pirmininkas (Latvija)

Dzintars Kudums, komiteto narys (Latvija)

Vytautas Landsbergis, komiteto pirmininko pavaduotojas (Lietuva)

Jūratė Juozaitienė, komiteto narė (Lietuva)

Andres Herkel, komiteto pirmininko pavaduotojas (Estija)

Endel Paap, komiteto narys (Estija)

Ekspertai

Aldis Karlauskis, Antrasis sekretorius, Užsienio reikalų ministerija (Latvija)

Ernestas Grabažis, Lietuvos Respublikos ambasados Latvijos Respublikoje patarėjas

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anita Strazdina, Baltijos Asamblėjos Sekretorės padėjėja (Latvija)

Darbotvarkė:

1. Bendradarbiavimas su JAV įstatymų leidybos organu.

2. Baltijos valstybių įtraukimas į Šiaurės regioną - glaudesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos ir Šiaurės parlamentarų.

3. Kiti klausimai:

Šiaurės Tarybos veikla civilinio krizių valdymo srityje.

1. SVARSTYTA:

Bendradarbiavimas su JAV įstatymų leidybos organu.

Pranešėjas – Užsienio reikalų ministerijos Antrasis sekretorius.

A. Karlauskis pristato laiško Gordon Smith, JAV Senato Rūmų Senatoriui, Europos reikalų pakomitečio ir Užsienio reikalų komiteto pirmininkui, projektą (priedas Nr. 1).

NUTARTA:

1.1. Pritarti komiteto pirmininko pavaduotojo V. Landsbergio redakcijom.

1.2. Laišką, adresuotą Gordon Smith, pasirašyti komiteto pirmininko pavaduotojams.

2. SVARSTYTA:

Baltijos valstybių įtraukimas į Šiaurės regioną - glaudesnis bendradarbiavimas tarp Baltijos ir Šiaurės parlamentarų.

Pranešėjas - komiteto pirmininko pavaduotojas.

V. Landsbergis pastebi, kad klausimas dėl trijų Baltijos valstybių pakvietimo ir priėmimo į Šiaurės Tarybą nebuvo nagrinėjamas tinkamu būdu po to, kai šį pasiūlymą 2000 m. birželio 27 d. iškėlė Šiaurės Tarybos parlamentarų konservatorių grupė, paruošusi nario pasiūlymą dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos narystės Šiaurės Taryboje A 1224/p (priedas Nr. 2), kuriuo siūloma įprasminti lygų bendradarbiavimą tarp Baltijos ir Šiaurės šalių, Baltijos valstybių parlamentarus pakviesti dalyvauti Šiaurės Tarybos veikloje. Siūlymui Šiaurės Taryba nepritarė (2001 m. lapkričio 7 d. vykusio balsavimo rezultatai – 38 - “prieš”, 17 – “už”). Formali neigiamo atsakymo priežastis – kad Šiaurės Taryba negavo tokio prašymo, tačiau realiai tai buvo sąlygota nuostatos, jog daugelis Šiaurės Tarybos parlamentarų nelaiko Baltijos valstybių Šiaurės šalių regiono dalimi. Pradinę idėją labai palaikė Suomijos premjeras.

V. Landsbergis atkreipia komiteto narių dėmesį į Biuro rekomendacijas dėl narių pasiūlymų A 1224/p dėl Lietuvos, Estijos ir Latvijos narystės Šiaurės Taryboje (priedas Nr. 3) ir akcentuoja, kad biuro argumentas, neva Baltijos valstybės niekada dėl to nesikreipė, yra nekompetentingas. 1990 m. spalio 19 d. Baltijos valstybių susitikimo su Šiaurės Tarybos delegacija komunikate parašyta: "The countries of the Council of the Baltic States expressed their wish to obtain observer status at the Nordic Council." Po to praėjo 10 metų, ir nei stebėtojų, nei kitoks statusas Baltijos valstybėms Šiaurės Taryboje niekad nebuvo siūlomas. Asamblėjų bendradarbiavimą pagrindė du dokumentai, 1992 m. ir 1997 m. sutartys. Iš jų antroji silpnesnė, nes išnyko anksčiau numatytas bendradarbiavimo mechanizmas - The joint working Committee, ir bendradarbiavimo sričių apybraižos prarado dalį konkretumo.

KALBĖJO:

Komiteto pirmininko pavaduotojas A. Herkel informavo, kad dėl glaudesnio bendradarbiavimo tarp Baltijos ir Šiaurės parlamentarų Estijos pirmininkavimo Baltijos Asamblėjoje laikotarpiu bus surengtas seminaras kartu su Šiaurės Taryba.

NUTARTA:

2.1. V. Landsbergis ruošia dokumento projektą dėl Šiaurės Tarybos.

3. SVARSTYTA:

Kiti klausimai

KALBĖJO:

Komiteto pirmininkas J. Dalbinš informavo, kad 2001 m. balandžio 21 - 24 d. Šiaurės Taryba organizuoja seminarą "Šiaurės Tarybos veikla civilinio krizių valdymo srityje" (priedas Nr. 4). Baltijos Asamblėjos Prezidiumas pavedė Baltijos Asamblėjos Saugumo ir užsienio reikalų komitetui nuspręsti, kas atstovaus Baltijos Asamblėją šiame renginyje.

Komiteto pirmininko pavaduotojas A. Herkel priminė komiteto nariams apie praeitoje Baltijos Asamblėjos sesijoje atidėtą Baltijos Asamblėjos kreipimosi į Rusijos Federaciją projektą.

Komiteto pirmininko pavaduotojas V. Landsbergis atkreipia dėmesį, kad dokumentuose dėl Rusijos-Baltarusijos Sąjungos numatyta perspektyva plėsti šią Sąjungą, ir Moldovos Respublika, komunistams grįžus į valdžią, jau gali būti sugrąžinta į mažiau savarankiškos valstybės statusą. Panaši perspektyva skelbiama Ukrainai. Savo ruožtu Rusijos ir Baltarusijos karinių pajėgų jungimas vakariniame pasienyje, o šiomis dienomis – dar ir paskelbtas bendros regioninės karinės grupuotės sudarymas Baltarusijos ir Kaliningrado srities teritorijose kelia ypatingą susirūpinimą. Imperinės atributikos bei žodyno vartojimas, naikinantis karas Kaukaze – Čečėnijoje, Gruzijos dalymas, Josifo Stalino laikų himno susigrąžinimas ženklina šią blogos praeities restauraciją, kurios demokratinės šalys negali nepastebėti ir tuo nesirūpinti.

NUTARTA:

3.1. Iš Lietuvos delegacijos į Marienhamą (Suomijos Respublika) vyks V. Matuzas.

3.2. Latvijos ir Estijos delegacijų nariai per savaitę informuoja Baltijos Asamblėjos Sekretoriatą apie savo atstovus į šį renginį.

3.3. Estijos pusė bus atsakinga už kreipimosi į Rusijos Federaciją projektą. Iki balandžio 16 d. komiteto nariai turi atsiųsti šiam projektui savo pastabas. Komiteto nariai apsisprendžia, kad baziniu bus laikomas 3a(k) projektas.

3.4. Latvijos pusė iki balandžio 16 d. parengia ir išsiunčia Lietuvos ir Estijos delegacijoms dokumento projektą dėl Čečėnijos karo.

3.5. V. Landsbergis ruošia rezoliucijos projektą dėl SSRS atkūrimo procesų.

Pirmininkas

V. Landsbergis

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas