Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. rugsėjo 28 d. Taline, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Laine Tarvis, komiteto pirmininkė (Estija)

Jaana Padrik, komiteto narė (Estija)

Jānis Lāčplēsis, komiteto narys (Latvija)

Domininkas Velička, komiteto pirmininkės pavaduotojas (Lietuva)

Vasilijus Popovas, komiteto narys (Lietuva)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Stičenko, pav. Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorę

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Baiba Molnika, Baltijos Asamblėjos sekretorė (Latvija)

Marika Laizāne, Projektų vadybininkė, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas (Latvija)

Sandra Lukša, Baltijos Asamblėjos buhalterė (Latvija)

Anita Strazdina, Baltijos Asamblėjos Sekretorės padėjėja (Latvija)

Darbotvarkė:

1. Ataskaita apie Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą (2001 m. sausis - rugsėjis).

2. Diskusija dėl Baltijos Asamblėjos biudžeto 2002 m.

3. Įvairūs.

1. SVARSTYTA:

Ataskaita apie Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą (2001 m. sausis - rugsėjis).

KALBĖJO: L. Tarvis, J. Lāčplēsis, D. Velička, V. Popovas, B. Molnika

Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas pateikė komitetui svarstyti ataskaitą apie Baltijos Asamblėjos biudžeto įgyvendinimą 2001 m. sausio - rugsėjo mėn. (priedas Nr. 1).

NUTARTA:

1.1. Patvirtinti finansinę ataskaitą apie Baltijos Asamblėjos biudžeto panaudojimą 2001 m. sausio - rugsėjo mėn.

2. SVARSTYTA:

Diskusija dėl Baltijos Asamblėjos biudžeto 2002 m.

KALBĖJO: L. Tarvis, J. Lāčplēsis, D. Velička, V. Popovas, B. Molnika

Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas pateikė komitetui svarstyti Baltijos Asamblėjos biudžeto projektą 2002 m. (priedas Nr. 2).

NUTARTA:

2.1. Patvirtinti Baltijos Asamblėjos biudžeto projektą 2002 m., kuris sudarys 332 742 JAV dol.

2.2. Pavesti Baltijos Asamblėjos Sekretoriatui vykdyti ankstesniame Baltijos Asamblėjos Biudžeto ir kontrolės komiteto posėdyje priimtą sprendimą ir Baltijos Asamblėjos biudžete numatyti atskirą eilutę Baltijos Asamblėjos knygų leidybai.

3. SVARSTYTA:

Įvairūs.

KALBĖJO: L. Tarvis, J. Lāčplēsis, D. Velička, V. Popovas, B. Molnika

NUTARTA:

3.1. Patvirtinti Baltijos Asamblėjos Sekretoriato dalyvavimo Baltijos Asamblėjos komitetų posėdžiuose išlaidas 2002 m. pirmame pusmetyje (sausio - gegužės mėn.), kurių suma sudarys 8326 JAV dol. (priedas Nr. 3).

3.2. Siūlyti Baltijos Asamblėjos Prezidiumui atskira eilute Baltijos Asamblėjos biudžete numatyti išlaidas Baltijos Asamblėjos partinių grupių susitikimams.

Pirmininkas

D. Velička

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas