Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. rugsėjo 14d. Estijos Respublikoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Andres Taimla, komiteto pirmininkas (Estija)

Aimar Altosaar, komiteto narys (Estija)

Valentina Vossotskaja, komiteto narė (Estija)

Guntis Dambergs, komiteto pirmininko pavaduotojas (Latvija)

Jakovs Pliners, komiteto narys (Latvija)

Olegs Denisovs, komiteto narys (Latvija)

Irena Šiaulienė, komiteto pirmininko pavaduotoja (Lietuva)

Giedrė Purvaneckienė, komiteto narė (Lietuva)

Jonas Jučas, komiteto narys (Lietuva)

Ekspertai

p. Barkalaja, Viljandi Kultūros koledžo direktorius (Estija)

Sekretoriatas

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Stičenko, pav. Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorę

Darbotvarkė:

1. Bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba kultūros ir švietimo srityje.

2. Pasiruošimas vasaros seminarui 2002 m.

3. Meno mokyklos. Bendradarbiavimas, studentų pasikeitimo programa, vasaros stovyklos.

4. Diskusija dėl rezoliucijų projektų: jaunimas ir valstybės alkoholio politika ir savivaldybės (kreipimasis ar rezoliucija), švietimas – į švietimo sistemą be praradimų.

5. Kiti klausimai.

1. SVARSTYTA:

Bendradarbiavimas su Šiaurės Taryba kultūros ir švietimo srityje.

KALBĖJO: A. Taimla, G. Dambergs, I. Šiaulienė, G. Purvaneckienė, J. Jučas

A. Taimla kalbėjo, kaip svarbu pradėti konstruktyviai, o ne vien deklaratyviai bendradarbiauti su Šiaurės Taryba. Jis taip pat informavo apie Estijos parlamento patirtį įvairiais klausimais, pirmiausia įstatymų leidimo srityje, bendradarbiaujant su Šiaurės valstybių parlamentų komitetais, pvz., mūsų valstybėms būtų naudinga žinoti, kad prie Suomijos ir Švedijos parlamentų yra specialios tarnybos, kurios kontroliuoja, kaip vykdomi priimti įstatymai. Jo manymu, labai svarbu ieškoti kontaktų su Šiaurės valstybėmis tiek parlamentų komitetams, tiek ir giminingoms partijoms ir taip spręsti iškilusius klausimus. Baltijos šalims labai svarbi Šiaurės valstybių patirtis kuriant bendrą kultūros ir švietimo erdvę.

G. Purvaneckienė kalbėjo apie tai, kad Baltijos Asamblėja turi parodyti Šiaurės Tarybai iniciatyvą ir pagaliau pradėti teikti jai konkrečius pasiūlymus. Neseniai Seimo Užsienio reikalų komitete viešėjo Šiaurės Tarybos Kaimyninių teritorijų komiteto narė atsakinga už Kaliningradą ir ruošianti ataskaitą šia tema. Be visų kitų klausimų ji su tam tikra nuoskauda užsiminė, kad dažnai iš Baltijos Asamblėjos Šiaurės Taryba nesulaukia iniciatyvos.

NUTARTA:

1.1. Informuoti ŠMT Informacinius centrus apie Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdį ir diskusiją dėl bendradarbiavimo su Šiaurės Taryba kultūros ir švietimo srityje.

1.2. Į lapkričio 22 - 23 d. įvyksiantį posėdį bus kviečiami dalyvauti ir ŠMT Informacinių centrų direktoriai.

1.3. Svarbiausias būsimo posėdžio darbotvarkės klausimas - diskusija su ŠMT Informacinių centrų direktoriais dėl būsimo bendradarbiavimo.

1.4. Paprašyti ŠMT Informacinių centrų surinkti informaciją apie bendradarbiavimą su mūsų valstybių mokyklomis.

1.5. Surinkti informaciją apie Baltijos valstybių mokyklų bendradarbiavimą.

1.6. Į komiteto posėdį bus kviečiami ir švietimo ir mokslo bei kultūros ministerijų atstovai.

1.7. Šiaurės Tarybos atstovai bus kviečiami į Baltijos Asamblėjos partinių grupių posėdžius.

2. SVARSTYTA:

Pasiruošimas vasaros seminarui 2002 m.

KALBĖJO: A. Taimla, G. Dambergs, J. Pliners, I. Šiaulienė, G. Purvaneckienė, J. Jučas

A. Taimla informavo, kad šią vasarą planuojama organizuoti Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vasaros seminarą kartu su Šiaurės Taryba. Kadangi šie metai yra paskelbti mažų tautų kalbų metais, tai šiai temai pirmiausia ir bus skirtas būsimas renginys, o taip pat šių valstybių tautinių mažumų klausimams aptarti.

NUTARTA:

2.1. Planuojamas vienas pranešimas iš kiekvienos valstybės.

2.2. Vasaros seminaro data - 2002 m. birželio 13 – 15 d., vieta - Saaremaa ir Hiiumaa salos, Estija.

3. SVARSTYTA:

Meno mokyklos. Bendradarbiavimas, studentų pasikeitimo programa, vasaros stovyklos.

KALBĖJO: A. Taimla, G. Dambergs, I. Šiaulienė, G. Purvaneckienė, J. Jučas

A. Taimla informavo, kad komitetas tęsia Latvijoje pradėtą temą dėl meno mokyklų bendradarbiavimo.

Viljandi Kultūros koledžo direktorius p. Barkalaja papasakojo apie koledžo veiklą.

(priedas: trumpa informacija apie Viljandi Kultūros koledžą anglų kalba)

NUTARTA:

3.1. Pratęsti meno mokyklų bendradarbiavimo temą Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu.

4. SVARSTYTA:

Diskusija dėl rezoliucijų projektų: jaunimas ir valstybės alkoholio politika ir savivaldybės (kreipimasis ar rezoliucija), švietimas – į švietimo sistemą be praradimų.

KALBĖJO: A. Taimla, A. Altosaar, V. Vossotskaja, G. Dambergs, J. Pliners, O. Denisovs, I. Šiaulienė, G. Purvaneckienė, J. Jučas

Komiteto nariai pripažino, kad su alkoholiu kovoti reikalinga plati programa, apimanti tris Baltijos valstybes. Taip pat diskutuota jau ne vieną kartą komiteto posėdyje kelta tema - dėl mokyklos nelankomumo problemų. Komiteto nariai svarstė ir rugsėjo 11 d. įvykius Amerikoje ir kaip švietimas ir kultūra gali stabilizuoti tokius teroro išpuolius. Iškelta jau nunykusi patriotizmo sąvoka.

NUTARTA:

4.1. Parengti kreipimąsi į BMT, kad būtų paruošta naujos alkoholio vartojimo kultūros programa.

4.2. Skatinti žodynų Baltijos šalių kalbomis leidimą ir jų prieinamumą pasienio rajonuose gyvenantiems žmonėms.

5. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

KALBĖJO: A. Taimla, G. Dambergs, I. Šiaulienė

I. Šiaulienė informavo apie Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu numatomus komitetų posėdžius ir jų temas.

Pirmąjį komiteto posėdį numatoma surengti 2002 m. vasario 28 d. – kovo 1 d. Rokiškyje, Anykščiuose, Panevėžyje ir Biržuose. Jo metu bus aptarti tokie klausimai: informacinės visuomenės kūrimas, kultūrinis turizmas, regioninė kultūros centrų plėtra, bibliotekos: šiuolaikinių informacinių technologijų taikymas, fondo formavimas, bibliotekų leidybinės veiklos perspektyvos.

Antrasis komiteto posėdis planuojamas 2002 m. balandžio 25 – 27 d. Kaune. Jo metu bus diskutuojama tokiomis temomis kaip bendradarbiavimas tarp Baltijos valstybių aukštųjų mokyklų, moksleivių pilietinės visuomenės ugdymo problemos, dvarų kultūra, kultūros paveldo apsauga Baltijos valstybėse. Komiteto nariai bus pakviesti į tarptautinį festivalį “Kaunas Jazz 2002”.

NUTARTA:

5.1. Pritarti komitetų posėdžių datoms ir temoms.

5.2. Kitas Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto posėdis įvyks lapkričio 22 - 23 d.

Pirmininkė

I. Šiaulienė

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas