Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Komunikacijų ir informatikos komiteto posėdžio, vykusio 2001 m. rugsėjo 6-7 d. Estijos Respublikoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Jüri Tamm, komiteto pirmininkas (Estija)

Ants Käärma, komiteto narys (Estija)

Kalev Kallo, komiteto narys (Estija)

Igors Solovjovs, komiteto pirmininko pavaduotojas (Latvija)

Janis Čevers, komiteto narys (Latvija)

Viola Lazo, komiteto narė (Latvija)

Valerijus Simulik, komiteto narys (Lietuva)

Nikolajus Medvedevas, komiteto narys (Lietuva)

Ekspertai

Viktor Guštša (Estija)

ltn. Tarmo Uusorg (Estija)

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ingrida Sticenko, pav. Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorę

Marika Laizane, projektų vadybininkė, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas

Anita Strazdina, padėjėja, Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas

Darbotvarkė:

1. Pasienio problemos Narvoje.

2. Baltijos valstybių ekonominis bendradarbiavimas su Rusija: tranzitas, kvotų sistema ir kt.

3. Baltijos valstybių bendradarbiavimas energetikos srityje.

4. Būsimo Ateities komiteto įsteigimas.

5. Dalyvavimas EXPO 2005.

6. Narkotikų problemos.

7. Kiti reikalai.

1. SVARSTYTA:

Pasienio problemos Narvoje.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, V. Guštša, T. Uusorg

Atvykę į Narvą komiteto nariai apsilankė Estijos ir Rusijos sienos kontrolės punkte Narvoje. Leitenantas T. Uusorg supažindino su sienos apsaugos posto ir Šiaurės-rytų muitinės darbu.

Priedas Nr. 1: Estijos informacija anglų kalba, 6 lapai.

2. SVARSTYTA:

Baltijos valstybių ekonominis bendradarbiavimas su Rusija: tranzitas, kvotų sistema ir kt.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

Lietuvos atstovai informavo apie pagrindines Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos užsienio prekybos problemas:

1. Prekybinių ryšių su Rusija plėtrą nemaža dalimi stabdė pernelyg dideli muitų tarifai, taikomi Rusijoje įvežamoms iš Lietuvos prekėms, visų pirma, maisto produktams bei kai kurioms didelę paklausą turinčioms Rusijos rinkoje lietuviškoms pramoninėms prekėms. Nuo 2001 m. daugumai prekių (2898 pavadinimai) muitai sumažinti vidutiniškai apie 10%. Sumažintos daugumoje ir kiekinės muitų normos.

Baldams Rusija dabar taiko specifinį (mišrų) muitų tarifą – 20 %, bet ne mažiau kaip 0,7 EUR–o už 1 kilogramą baldų svorio; šaldytuvams – 20 %, bet ne mažiau kaip 0,24 EUR–o už 1 litrą talpos; televizoriams – 20 %, bet ne mažiau kaip 80 EUR–o už vienetą ir t. t. Tokiems maisto produktams, kaip mėsai Rusijoje taikoma: nuo 10 iki 15 % muitas, bet ne mažiau kaip 0,1 EUR–o už kilogramą; pieno produktams (sūriui, sviestui) – 20 %, bet ne mažiau kaip 0,3 EUR–o už kilogramą ir t. t.

2. Dideliu stabdžiu tarpusavio prekybai plėtoti yra nesureguliuota finansinių atsiskaitymų sistema. Nemaža dalis Rusijos įmonių yra nemokios ir laiku arba visiškai neatsiskaito už gautas iš Lietuvos prekes. Pvz., Kaliningrado sritis jau eilę metų yra skolinga Lietuvos statybininkams apie 10 mln. USD už 1993 – 1996 metais atliktus Kaliningrado srityje statybos – montavimo darbus, daugiausia Kaliningrado srities agropramoninio komplekso objektuose. Mes oficialiai kreipėmės šiuo klausimu į Kaliningrado srities administraciją, įvairias Rusijos Federacijos vyriausybines institucijas. Tačiau atsiskaitymo klausimai iki šiol nėra sureguliuoti, dėl ko kai kurios vykdžiusios darbus Kaliningrado srityje Lietuvos statybinės organizacijos (pvz. „Jonavos statybos” bendrovė) atsidūrė ant bankroto ribos.

3. Lietuvos ir Rusijos vyriausybių vadovų 1999 m. birželio 29 d. susitikimo metu buvo pasirašyti svarbūs tarpvyriausybiniai susitarimai. Kai kurie iš jų reikalauja abiejų šalių parlamentų ratifikavimo. Lietuvos Seime šis ratifikavimo procesas nesukelia problemų, tačiau mums kelia susirūpinimą galimas jų ratifikavimo užtęsimas naujame Rusijos parlamente. Labai yra aktualūs tokie susitarimai, kaip dėl investicijų skatinimo ir abipusės apsaugos ir dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo.

Dėl bendrų įmonių: Lietuvos įmonių rejestre, 2001 metų sausio – birželio mėn. duomenimis, įregistruotos 845 bendros įmonės, į kurias investuotas Rusijos Federacijos ūkio subjektų kapitalas. Šių įmonių įstatinis kapitalas sudaro 2034,0 mln. Lt, o užsienio investuotojų dalis sudaro 60,7 mln. Lt arba 2,97  nuo bendro investicijų dydžio.

Pagal įsteigtu Rusijos Federacija įmonių skaičius tarp kitų šalių yra 2 vietoje, o pagal investicijas steigiant įmones Rusijos Federacija tarp kitų šalių yra 15 vietoje Apie 80  įmonių yra gana smulkios, jų įstatinis kapitalas sudaro 10 tūkst. Lt ir mažiau.

Priedas Nr. 2: Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos pažyma apie Lietuvos Respublikos ir Rusijos Federacijos užsienio prekybą, 5 lapai.

3. SVARSTYTA:

Baltijos valstybių bendradarbiavimas energetikos srityje.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

Komiteto nariai apsilankė Baltijos jėgainėje, kurioje su ekspertais diskutavo apie elektros ir šiluminės energijos gamybą, taip pat lankėsi Estijos jėgainėje ir diskutavo apie elektros energijos gamybą, skalūno deguto gamybą ir realizaciją.

Priedas Nr. 3: Lietuvos Respublikos Valstybės įmonės "Energetikos agentūra" pažyma dėl Baltijos valstybių bendradarbiavimo energetikos srityje, 4 lapai.

Priedas Nr. 4: Estijos informacija anglų kalba, 9 lapai.

4. SVARSTYTA:

Būsimo Ateities komiteto įsteigimas.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

NUTARTA:

4.1. Surengti spalio 12 - 13 d. Baltijos Asamblėjos Komunikacijų ir informatikos komiteto posėdį su ekspertais dėl Būsimo Ateities komiteto įsteigimo.

5. SVARSTYTA:

Dalyvavimas EXPO 2005.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

Lietuvos atstovai informavo apie Lietuvos pasiruošimą dalyvauti Pasaulinėje parodoje EXPO 2005 Aichi, Japonijoje.

Pasaulinė paroda EXPO 2005 vyks 2005 m. kovo 25 - rugsėjo 25 dienomis Japonijoje, Aichi provincijoje. Japonijos ambasada Lietuvoje yra pateikusi Ūkio ministerijai informaciją apie pasaulinę parodą EXPO 2005 AICHI bei dalyvavimo šioje parodoje bendrąsias taisykles ir dalyvavimo sutarties projektą. Parodos tema - "Gamtos išmintis", parodoje bus siekiama parodyti žmogaus ir gamtos santykį XXI amžiuje bei gamtosauginių problemų sprendimų būdus. Pažymėtina, kad parodoje nebus statomi nacionaliniai paviljonai, ekspozicijos įrengimui oficialiems parodos dalyviams bus nemokamai suteiktos dengtos patalpos.

Ūkio ministerija minėtą informaciją apie pasaulinę parodą EXPO 2005 AICHI yra pateikusi Aplinkos ministerijai, Užsienio reikalų ministerijai, Lietuvos ekonominės plėtros agentūrai bei verslo institucijoms su prašymu pareikšti savo nuomonę dėl dalyvavimo šioje parodoje.

Išsamiai išanalizavus dalyvavimo pasaulinėje parodoje EXPO 2005 sąlygas, Lietuvos pristatymo parodoje galimybes bei minėtų institucijų pasiūlymus dėl dalyvavimo parodoje, Ūkio ministerija pateiks Vyriausybei nutarimo projektą dėl dalyvavimo pasaulinėje parodoje EXPO 2005 AICHI bei pasirengimo šiai parodai organizacinės struktūros sudarymo.

Priedas Nr. 5: Lietuvos Respublikos Ūkio ministerijos informacija dėl dalyvavimo Pasaulinėje parodoje EXPO 2005 Aichi, Japonijoje, 1 lapas; Dalyvavimo pasaulinėje parodoje EXPO 2005 bendrosios taisyklės, 10 lapų; Dalyvavimo parodoje EXPO 2005 sutarties projektas, 5 lapai.

6. SVARSTYTA:

Narkotikų problemos.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

Lietuvos atstovai pateikė neteisėtos narkotikų apyvartos kontrolės Lietuvoje apžvalgą.

Priedas Nr. 6: Narkotikų kontrolės valdybos Neteisėtos narkotikų apyvartos kontrolės Lietuvoje apžvalga, 10 lapų.

7. SVARSTYTA:

Kiti klausimai.

KALBĖJO: J. Tamm, A. Käärma, K. Kallo, I. Solovjovs, J. Čevers, V. Lazo, V. Simulik, N. Medvedevas

Buvo aptartas komiteto darbo planas Lietuvos pirmininkavimo laikotarpiu, pagal kurį planuojama surengti du komiteto posėdžius: vasario 7 - 8 d. dėl bendros Baltijos valstybių telekomunikacijos rinkos ateities ir balandžio 18 - 19 d. dėl sienos kirtimo procedūrų supaprastinimo ir Baltijos valstybių muitinių informacinių sistemų integruoto darbo.

NUTARTA:

7.1. Pritarti komiteto darbo planui ir pasiūlytoms temoms.

Pirmininkas

N. Medvedevas

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   ESTIJA

LR Seimas