Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vasaros seminaro, vykusio 2001 m. birželio 28-30 d. Latvijos Respublikoje, ataskaita

Dalyvauja:

Komiteto nariai

Andres Taimla, komiteto pirmininkas (Estija)

Aimar Altosaar, komiteto narys (Estija)

Valentina Vossotskaja, komiteto narė (Estija)

Guntis Dambergs, komiteto pirmininko pavaduotojas (Latvija)

Dainis Stalts, komiteto narys (Latvija)

Olegs Denisovs, komiteto narys (Latvija)

Irena Šiaulienė, komiteto pirmininko pavaduotoja (Lietuva)

Giedrė Purvaneckienė, komiteto narė (Lietuva)

Jonas Jučas, komiteto narys (Lietuva)

Gintaras Šileikis, komiteto narys (Lietuva)

Ekspertai

Edgars Verpe, J. Rozentāls Rygos Meno koledžo direktorius

Janis Porietis, Latvijos Kultūros ministerijos Kultūrinio švietimo departamento vedėjas

Egils Grikis, Latvijos Rūmų ir dvarų asociacijos viceprezidentas

Laima Lupike, Latvijos Rūmų ir dvarų asociacijos vykdančioji direktorė

A. Felsbergs, modernaus Meno parko po atviru dangumi Pedvāle savininkas

Sekretoriatas

Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Ene Rongelep, Estijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje sekretorė

Latvijoje įvykusio Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto vasaros seminaro metu komiteto nariai diskutavo apie kultūrinio švietimo situaciją ir kultūros švietimo institucijas Baltijos valstybėse, jų specifikaciją, švietimo standartus ir konkurentingumą švietimo rinkoje, plėtros kryptis, bendradarbiavimo projektus, bendros kultūros švietimo erdvės sukūrimą Baltijos valstybėse ir bendradarbiavimo plėtrą su Šiaurės valstybėmis.

Praėjusios Baltijos Asamblėjos sesijos metu priimtame pareiškime dėl Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo plėtros pabrėžiama, kad Baltijos Asamblėja yra suinteresuota bendros Baltijos ir Šiaurės valstybių švietimo erdvės kūrimu. Be to, bendrasis 3-ojo Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos jungtinio posėdžio pareiškimas parėmė iniciatyvą kurti bendrą Baltijos ir Šiaurės valstybių aukštojo mokslo erdvę. Į visą tai atsižvelgdamas, komitetas nusprendė pradėti glaudžiau bendradarbiauti su Šiaurės Taryba, siekdamas paremti bendros švietimo erdvės kūrimą. Baltijos Asamblėjos Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas paruošė laišką Baltijos Asamblėjos Prezidiumui, kuriame prašoma surasti atitinkamą Šiaurės Tarybos darbinę struktūrą, su kuria komitetas galėtų bendradarbiauti ir tokiu būdu paremti bendros Baltijos ir Šiaurės valstybių švietimo erdvės kūrimą.

Komiteto nariai aptarė ir tolimesnį komiteto darbo planą, kuriame numatoma intensyvinti bendradarbiavimą su Šiaurės Taryba švietimo srityje (būsimuose posėdžiuose bus aptarta bendradarbiavimo taktika ir galimos bendradarbiavimo sritys). Komiteto nariai taip pat planuoja svarstyti nacionalines švietimo ir kultūros bei kovos su narkotikais mokyklose programas, bendradarbiavimo turizmo srityje suaktyvinimo, informacijos technologijos Baltijos valstybėse, kultūrinio paveldo apsaugos, nemokamo mokslo Baltijos valstybių aukštojo mokslo įstaigose klausimus. Į komiteto darbotvarkę įtraukiamas ir istorinių mažumų Baltijos valstybėse klausimas: mažųjų tautų kalbos (taip pat ir Baltijos valstybių oficialiųjų kalbų klausimai), mažųjų tautų kultūriniai ir istoriniai klausimai.

Komiteto nariai lankėsi J. Rozentāls Rygos Meno koledže, moderniame Meno parke po atviru dangumi Pedvāle ir susitiko su savininku A. Felsbergs, apžiūrėjo Sabile (Vyno kalva) ir Kandava (Abava upės pirmykštė loma), Jaunmoku ir Jaunpils rūmus, Turaida muziejų Gaujos Nacionaliniame parke, Āraiši ežero fortifikaciją, Cēsis pilies muziejų, susitiko su Latvijos Rūmų ir dvarų asociacijos atstovais ir pasikeitė patirtimi dėl rūmų ir dvarų panaudojimo Latvijoje, dvarų ir rūmų plėtros.

Pirmininkė

I. Šiaulienė

Sekretorė

R. Jankauskaitė
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas