Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo posėdžio 2001 m. birželio 2 d. Rygoje ataskaita

Dalyviai

Baltijos Asamblėjos Prezidiumas:

1. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos BA vadovas

3. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Vytenis Povilas Andriukaitis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

Baltijos Asamblėjos sekretoriatas:

6. Marika Laizāne, projektų vadovė, BA sekretoriatas

7. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

8. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

9. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Darbotvarkė

- Dokumento projekto “Kreipimasis į Rusijos Federaciją” svarstymas.

- Kiti klausimai.

Posėdį pradėjo R. Ražuks. Jis pranešė, kad Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje nariai surengė tris posėdžius, tačiau per posėdžius šiuo klausimu bendro sutarimo pasiekti nepavyko. Latvijos delegacija BA šį dokumento projektą atmetė du kartus. Jis pastebėjo, kad Latvijos delegacija neturi bendros nuomonės dėl šio dokumento projekto. R. Ražuks taip pat pranešė, kad Latvijos delegacija BA sutarė prašyti delegacijų balsuoti dėl šio dokumento – “Kreipimosi į Rusijos Federaciją” – projekto pagal Baltijos Asamblėjos statuto 32 straipsnį “Sprendimų priėmimas sesijoje”.

T. Velliste pareiškė savo apgailestavimą ir paminėjo susidaręs įspūdį, kad “Kreipimuisi į Rusijos Federaciją” bus pritariama. T. Velliste pripažino, kad būtina laikytis Baltijos Asamblėjos statuto normų. Jis taip pat pateikė klausimą Prezidiumui – “Ar tęsime diskusijas šiuo klausimu pirmininkaujant Estijai?”

A. Klišonis pastebėjo, kad Baltijos Asamblėja atrodys nesolidžiai, jeigu parlamentarai priims “Kreipimąsi į Rusijos Federaciją” dviejų delegacijų balsais. Jis išreiškė savo apgailestavimą, kad šis dokumentas nebus priimtas. A. Klišonis pastebėjo, kad šio dokumento projekto atidėjimo klausimą reikėtų aptarti nacionalinių delegacijų posėdžiuose. Be to, pripažino, kad jeigu Baltijos Asamblėja svarstys šį dokumentą ilgiau negu metus, bus nesolidu, ir dėl to reikėtų išnagrinėti tokių veiksmų teigiamas ir neigiamas puses.

R. Ražuks pastebėjo, kad nėra draudžiama tęsti diskusijų šiuo klausimu kitu pirmininkavimo laikotarpiu. Galima būtų toliau dirbti prie to paties dokumento arba parengti kitą dokumentą. R. Ražuks laikėsi nuomonės, kad galbūt būtų geriau parengti kitą dokumentą.

T. Velliste nuomone, nėra vilties, kad Latvijos delegacija pritartų kitam dokumentui tokiu pačiu klausimu.

S. Oviir pastebėjo, kad būtų naudinga patobulinti dokumentą, jeigu neiškiltų jokių techninių arba redakcinių problemų. Ji pabrėžė, kad politinių problemų dėl šio dokumento neiškyla, ir kad nėra prasmės aptarinėti šį dokumentą ateityje.

A. Klišonio nuomone, tai padaryti būtų keblu, nes techninių ir redakcinių problemų nėra, bet yra kita problema, kurios nebus galima išspręsti kitu pirmininkavimo laikotarpiu. Jis pabrėžė, kad jeigu Baltijos Asamblėja ir toliau svarstys šį dokumentą, bus parodytas Baltijos Asamblėjos silpnumas. A. Klišonis pridūrė, kad šis dokumento projektas buvo pridėtas prie sesijos dokumentų projektų sąrašo, ir kad Latvijos delegacijos BA atstovas turėtų pranešti Baltijos Asamblėjos parlamentarams apie Latvijos delegacijos sprendimą šiuo dokumento projekto klausimu.

T. Velliste pažymėjo, kad nėra būtina ieškoti klaidingos išeities iš padėties. Jis pabrėžė, kad parlamentai šį klausimą turėtų aptarti viešai – turėtų būti paskelbta, kad Latvijos delegacija neturi bendros nuomonės dėl šio dokumento projekto ir, kad Latvijos delegacija paprašė delegacijų balsuoti dėl šio dokumento – “Kreipimosi į Rusijos Federaciją” – projekto konsensuso principu.

Prezidiumo nariai nusprendė, kad balsavimo dėl šio dokumento procedūra bus tokia: Redakcinė komisija praneš parlamentarams apie visus dokumentų projektus. Latvijos delegacijos BA atstovai prašys viešai balsuoti dėl bendro sutarimo principo. Tada delegacijos balsuos pagal Baltijos Asamblėjos statuto 32 straipsnį “Sprendimų priėmimas sesijoje”.

Prezidiumo nariai aptarė kitus sesijos dokumentų projektus. A. Klišonis pastebėjo, kad Lietuvos delegacija BA būtų suinteresuota pakeisti dokumento projekto Nr. 5 “Kreipimasis į Baltijos Ministrų Tarybą dėl klimato kaitos mažinimo klausimų” paskutinę pastraipą.

R. Ražuks pastebėjo, kad būtų sunku pakeisti paskutinę pastraipą, ir pasiūlė tą pačią mintį suformuluoti kitoje redakcijoje.

Prezidiumo nariai priėmė Lietuvos delegacijos BA pasiūlymą dėl kitos dokumento projekto Nr. 5 “Kreipimasis į Baltijos Ministrų Tarybą dėl klimato kaitos mažinimo klausimų” paskutinės pastraipos redakcijos.

Prezidiumo nariai pritarė nedideliems pakeitimams dėl pirmininkavimo Baltijos Asamblėjos 18-oje sesijoje.

V. P. Andriukaitis pranešė Prezidiumo nariams apie Baltijos Asamblėjos parlamentarų susitikimą su Šiaurės Tarybos darbo grupės šiaurinės dimensijos klausimu pirmininku K. Olsson. Jis pranešė, kad ši darbo grupė parengė preliminarų darbinio dokumento “Šiaurės Taryba ir šiaurinė dimensija: prielaidos ir perspektyvos” projektą. V. P. Andriukaitis išreiškė savo nepasitenkinimą šiuo dokumentu, nes čia Baltijos valstybės nėra įtraukiamos į Šiaurės dimensijos klausimus. V. P. Andriukaitis pasiūlė įkurti Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos darbo grupę, kad Baltijos ir Šiaurės šalių parlamentarai galėtų kartu aptarti šį klausimą.

Prezidiumas nusprendė įgalioti V. P. Andriukaitį išnagrinėti šį klausimą Baltijos Asamblėjos sesijoje.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas