Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų posėdžio, vykusio 2001 m. gegužės 31 d. Rygoje atsakaita

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariai:

1. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos BA vadovas

3. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Vytenis Povilas Andriukaitis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

Šiaurės Tarybos Prezidiumo nariai:

6. Svend Erik Hovmand, Šiaurės Tarybos Prezidentas

7. Chris Heister

8. Kaj Ikast

9. Johan Jakobsen

10. Anita Johansson

11. Elver Jonsson

12. Bjarne Kallis

13. Outi Ojala

14. Rannveig Gudmundsdottir

15. Riitta Prusti

16. Jari Vilén

17. Per Kaalund

Baltijos Asamblėjos sekretoriatas:

18. Marika Laizāne, Baltijos Asamblėjos sekretoriato projektų vadovė

19. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

20. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

21. Ene Rõngelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

Šiaurės Tarybos sekretoriatas:

22. Frida Nokken, ŠT Generalinė sekretorė

23. Päivikki Lindroos, ŠT sekretoriato vyresnioji patarėja

24. Jan Widberg, ŠT sekretoriato vyresnysis patarėjas

25. Henrik Hagemann, Danijos delegacijos ŠT Generalinis sekretorius

26. Patrick Zilliacus, Suomijos delegacijos ŠT Generalinis sekretorius

27. Kjell Myhre-Jensen, Norvegijos delegacijos sekretoriato vadovas

28. Eva Smekal, Švedijos delegacijos ŠT Generalinė sekretorė

29. Stigur Stefansson, Islandijos delegacijos ŠT Generalinis sekretorius

30. Jerry Svensson, Socialdemokratų grupės sekretorius

31. Billy Östh, Konservatorių grupės sekretorius

32. Lennart Rohdin, Centro grupės sekretorius

Posėdžio darbotvarkė:

1. Atidarymas.

2. 3-ojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio darbo planas.

3. Diskusijos dėl bendro Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių parlamentarų pareiškimo projekto.

4. Gairės diskusijoms dėl 18-osios Baltijos Asamblėjos sesijos trečios temos “Baltijos valstybių dalyvavimas Šiaurės regione – glaudesnis Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių bendradarbiavimas”.

5. Įvairūs.

Atidarymas

R. Ražuks pradėjo bendrą Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų posėdį. Posėdžio dalyviams jis pristatė posėdžio darbotvarkę. Posėdžio dalyviai su tokia darbotvarke sutiko. R. Ražuks pabrėžė bendro Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio svarbą, nes Baltijos valstybės ir Šiaurės šalys yra bendrame Šiaurės Europos regione. R. Ražuks pasakė, kad Baltijos valstybių parlamentarai mokosi iš Šiaurės šalių parlamentarų. Baltijos valstybių parlamentarai užaugo ir aktualiausias klausimas – “Ką daryti su užaugusiais vaikais?”

1. 3-ojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio darbo planas

R. Ražuks informavo BA ir ŠT prezidiumų narius apie 3-ojo jungtinio Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos posėdžio darbo planą.

S. E. Hovmand pabrėžė, kad šis jungtinis posėdis bei visas Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas yra svarbūs Šiaurės šalių parlamentarams. S. E. Hovmand atsiprašė, kad šiame jungtiniame posėdyje nedalyvaus Šiaurės šalių ministrai, nes Švedijos Karalystės Užsienio reikalų ministrė A. Lindh atsisakė dalyvauti taip vėlai, jog nebepavyko užsitikrinti kito Švedijos ministro dalyvavimo.

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumų nariai patvirtino, kad neprieštarauja nei jungtinio posėdžio darbo planui, nei temoms ar programai.

2. Diskusijos dėl bendro Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių parlamentarų pareiškimo projekto

R. Ražuks informavo, kad bendro pareiškimo projektas yra kiek pakeistas po BA ir ŠT Redakcinio komiteto posėdžio. R. Ražuks paklausė, ar būtų kokių pasiūlymų dėl bendro pranešimo projekto.

S. E. Hovmand pasakė, kad bendro Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių parlamentarų pareiškimo projektas yra priimtinas Šiaurės Tarybos parlamentarams.

A. Klišonis pasakė, kad Lietuvos delegacija Baltijos Asamblėjoje sutinka su BA – ŠT Redakcinės komisijos padarytomis pataisomis.

T. Velliste pasakė, kad Estijos delegacija sutinka su bendro pareiškimo pataisomis.

R. Ražuks pasakė, kad Latvijos delegacija Baltijos Asamblėjoje sutinka su bendro pareiškimo pataisomis.

Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos prezidiumai nusprendė pateikti šį bendro pareiškimo projektą kaip galutinį variantą. Buvo nuspręsta, kad dėl šio bendro pareiškimo balsuojama nebus.

3. Gairės diskusijoms dėl 18-osios Baltijos Asamblėjos trečios temos “Baltijos valstybių dalyvavimas Šiaurės regione – glaudesnis Baltijos valstybių ir Šiaurės šalių parlamentarų bendradarbiavimas”

S. E. Hovmand pasakė, kad pasiūlyta Šiaurės Tarybai aptarti šį klausimą, nes dauguma Šiaurės Tarybos atstovų išvyks po jungtinio posėdžio, tad nebus galimybės išgirsti Baltijos valstybių parlamentarų mintis.

R. Ražuks pabrėžė, kad Baltijos Asamblėja yra suinteresuota bendradarbiauti su Šiaurės Taryba. R. Ražuks pasakė, kad 52-oji Šiaurės Tarybos sesija Reikjavike tapo teigiamu pavyzdžiu, kuris įrodė, jog Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimas yra gero lygio. Jis akcentavo, kad būtent toje sesijoje didžioji dalis diskusijų buvo pašvęsta Baltijos valstybėms. R. Ražuks pasakė, kad ši 18-osios Baltijos Asamblėjos sesijos tema yra ne vien tik Baltijos valstybių parlamentarų atsakymas į klausimą apie Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos bendradarbiavimo perspektyvas. Baltijos Asamblėja yra labai suinteresuota bendradarbiauti su Šiaurės Taryba ir prisidės prie Baltijos Asamblėjos ir Šiaurės Tarybos ryšių plėtojimo teigiama linkme.

Įvairūs

A. Klišonis informavo Šiaurės Tarybos Prezidiumo narius, kad Baltijos Asamblėja planuoja šių metų spalį organizuoti seminarą apie Europos Sąjungos struktūrinius fondus.

Baltijos Asamblėjos vardu A. Klišonis pakvietė Šiaurės Tarybą dalyvauti šiame seminare.

S. E. Hovmand pripažino, kad Šiaurės Tarybai bus įdomu dalyvauti šiame seminare, ir priėmė šį kvietimą.

Romualds Ražuks

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo pirmininkas

Latvijos delegacijos Baltijos Asamblėjoje vadovas

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas