Lietuvos Respublikos Seimas

Baltijos Asamblėjos Prezidiumo susitikimo su Gruzijos atstovais 2001 m. birželio 2d. Rygoje ataskaita

Dalyviai

Baltijos Asamblėjos Prezidiumas:

1. Romualds Ražuks, BA Prezidiumo pirmininkas, Latvijos delegacijos BA vadovas

2. Trivimi Velliste, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Estijos delegacijos BA vadovas

3. Audrius Klišonis, BA Prezidiumo pirmininko pavaduotojas, Lietuvos delegacijos BA vadovas

4. Siiri Oviir, BA Prezidiumo narė, Estijos delegacijos BA vadovo pavaduotoja

5. Vytenis Povilas Andriukaitis, BA Prezidiumo narys, Lietuvos delegacijos BA vadovo pavaduotojas

Svečiai:

6. Irakli Gogava, Gruzijos Parlamento narys, NVS valstybių pakomitečio pirmininkas ir Gynybos ir saugumo komiteto narys

7. Zurab Marshania, Gruzijos Generalinis konsulas

Baltijos Asamblėjos sekretoriatas:

8. Marika Laizane, BA Sekretoriato projektų vadovė

9. Anitra Jankevica, Latvijos delegacijos BA sekretorė

10. Renata Jankauskaitė, Lietuvos delegacijos BA sekretorė

11. Ene Rongelep, Estijos delegacijos BA sekretorė

R. Ražuks pasveikino I. Gogava ir Z. Marshania ir suteikė žodį I. Gogavai, kuris padėkojo Baltijos Asamblėjos Prezidiumui už galimybę dalyvauti Baltijos Asamblėjos sesijoje bei susitikti su Baltijos Asamblėjos Prezidiumu, informavo apie padėtį Gruzijoje ir regione kylančius konfliktus bei pažymėjo, kad Baltijos šalių bendradarbiavimo patirtis yra labai įdomi. I. Gogava pranešė, kad trys Pietų Kaukazo valstybės - Gruzija, Azerbaidžanas ir Armėnija -nusprendė įkurti šių valstybių tarpparlamentinę asamblėją ir akcentavo, kad Gruzijai, kaip ir Azerbaidžanui ir Armėnijai, būtų labai svarbus Baltijos valstybių atstovų dalyvavimas pirmojoje naujai įkurtos asamblėjos sesijoje. Jis teigė, kad pagrindinė Gruzijos ir Baltijos valstybių bendradarbiavimo sritis – bendradarbiavimas integracijos klausimais. Gruzija nusistatė tikslus įsijungti į Europos Sąjungą ir NATO ir pažymėjo, kad labai rimta problema yra nacionalinis saugumas. P. Gogava sakė, kad karinėje srityje Gruzija geriausiai bendradarbiauja su Lietuva ir Estija. Jis pranešė, kad Lietuvos vyriausybės atstovai suorganizavo, kad vienas kariškis iš Gruzijos turėtų galimybę studijuoti BALDEFCOL. I. Gogava informavo, kad ekonominiai ryšiai tarp Baltijos šalių ir Gruzijos yra labai geri. Per pastaruosius ketverius metus prekių apyvarta išaugo 4 kartus.

R. Ražuks pažymėjo, kad Baltijos šalys labai domisi padėtimi Kaukaze. Mes galime pasidalinti bendradarbiavimo patirtimi, nes esame įkūrę Baltijos Asamblėją, Baltijos Ministrų Tarybą ir Baltijos Tarybą. Tai geriausias būdas bendradarbiauti: susitikinėti reguliariai vieniems su kitais, aptarti problemas ir išreikšti bendrą nuomonę įvairiais klausimais.

A. Klišonis pasveikino Gruzijos svečius Lietuvos delegacijos BA vardu ir sakė, kad labai malonu girdėti, jog Lietuvos ir Gruzijos santykiai labai intensyvūs. Lietuvą ir Gruziją sieja daug bendrų bruožų, o ypač ryškus bendras bruožas yra kaimyninė valstybė – Rusijos Federacija, kuri yra labai didelė ir nestabili valstybė. A. Klišonis pripažino, kad įkurti Pietų Kaukazo Asamblėją yra sunku, nes ten dar labai daug spręstinų problemų. A. Klišonis pažymėjo, kad labai džiaugiasi gerais ekonominiais santykiais tarp Baltijos šalių ir Gruzijos.

T. Velliste sakė, kad Baltijos šalys nori pasidalinti patirtimi, sukaupta bendradarbiavimo srityje.

I. Gogava padėkojo Baltijos Asamblėjos Prezidiumo nariams už malonius žodžius. Jis sakė, kad jie yra labai dėkingi už Baltijos šalių pagalbą nepriklausomybės judėjimų metu. Jis akcentavo, kad Baltijos šalys ir Gruzija galėtų bendradarbiauti tarptautinėse organizacijose, pavyzdžiui, NATO, ES, VES ir kitose organizacijose.

Z. Marshania sakė, kad svarbiausia tai, kad Gruzija palaiko gerus santykius su visomis trimis Baltijos valstybėmis. Jis pažymėjo, kad šie santykiai papildo vieni kitus.

Baigiantis susitikimui I. Gogava pakvietė Baltijos Asamblėjos Prezidiumo narius į pirmąją Pietų Kaukazo valstybių parlamentinės asamblėjos sesiją. Baltijos Asamblėjos Prezidiumas priėmė kvietimą.

Parengė Baltijos Asamblėjos Sekretoriatas
Naujausi pakeitimai - 2002 09 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   LATVIJA

LR Seimas