Lietuvos Respublikos Seimas

Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Taivaniu grupės narių kelionės į Taivanį 2001 m. rugpjūčio 19-26 d. ataskaita

Lietuvos Respublikos Seimo Tarpparlamentinių ryšių su Taivaniu grupės nariai Aloyzas Sakalas, Romanas Algimantas Sedlickas, Raimondas Šukys, Valerijus Simulik ir Eimundas Savickas lankėsi Taivanyje 2001 metų rugpjūčio 19-26 dienomis.

Vizito metu lankėmės Taibėjuje, Taivanio Įstatymų Leidžiamajame Juanyje (Parlamente), kur susitikome su Parlamento Pirmininku Jin-pying Wang. Susitikime taip pat dalyvavo Taivanio Parlamentinio bendradarbiavimo su Baltijos šalimis grupės nariai. Tiek Lietuvos, tiek Taivanio pusės pasidžiaugė stiprėjančiu bendradarbiavimu tarp abiejų šalių ne tik parlamentiniame lygmenyje, bet ir mokslo, kultūros, verslo srityse.

Svarbus buvo ir susitikimas su Taivanio Užsienio reiklų viceministru Jong-nan Chiou. Šio susitikimo metu dar kartą buvo aptartos galimybės labiau suartėti Lietuvai ir Taivaniui kartu dirbant kultūros, mokslo ir ypač verslo srityse. Susitikimo dalyviai pažymėjo, kad šį šalių suartėjimą labai paskatintų Lietuvos atstovybės atidarymas Taivanyje ir Taivanio atstovybės atidarymas Lietuvoje.

Taip pat įvyko susitikimas su Ekonomikos planavimo ir plėtros tarybos generaliniu sekretoriumi Thomas M.F. Yeh, kurio metu turėjome galimybę susipažinti, kaip kryptingai kuriami ilgalaikiai ir trumpalaikiai ekonominiai planai. Buvo pabrėžtas siekis sėkmingai bendradarbiauti šiuolaikinių technologijų industrijoje ir kuriant mokslinius projektus.

Reikšmingas susitikimas buvo ir su Kinijos tarptautinės ekonomikos asociacijos generaliniu sekretoriumi Lawrence T. Liu, kuris pasiūlė finansuoti seminarus Lietuvos verslininkams, jeigu jie norėtų aplankyti kokias nors Taivanio įmones. Generalinis sekretorius taip pat išreiškė susidomėjimą Lietuvos tiriamaisiais institutais, pabrėždamas tai, kad į Taivanį nuolat kviečiami specialistai iš kitų šalių.

Vizito Taivanyje metu dar teko susitikti su Kontinentinės Kinijos reikalų tarybos vicepirmininku Chong-pin Lin, kuris papasakojo apie Taivanio ir Kontinentinės Kinijos santykius, taip pat su Vyriausybinės informacijos biuro direktoriaus pavaduotoju Federic P.N. Chang, iš kurio sužinojome, kaip šio biuro pagalba visuomenė gauna visą reikiamą informaciją apie vyriausybinius sprendimus.

Mums taip pat buvo suteikta galimybė apsilankyti Hsin-chu moksliniame parke, kur galėjome pamatyti, kaip kuriamos naujos technologijos, nuolatos skatinant mokslinio potencialo augimą.

Tarpparlamentinių ryšių su Taivaniu grupės pirmininkas

Aloyzas Sakalas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   Kitos šalys

LR Seimas