Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio ir Alvydo Medalinsko komandiruotės į Belgijos Karalystę 2001 m. spalio 3-5 d. ataskaita

Aš, Vytenis Andriukaitis, Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas, kartu su pavaduotojų A. Medalinsku, pagal 2001 m. rugsėjo 26 d. Seimo valdybos sprendimą Nr. 494 buvome komandiruoti dalyvauti COSAC konferencijoje Briuselyje. (COSAC - santrumpa iš prancūzų kalbos: Conference des Organes Specialises dans les Affaires Communautaires - specialių komitetų, dirbančių Europos Sąjungos srityje, konferencija)

Tai forumas, kuriame savo idėjas ir pozicijas išdėsto šalių narių ir šalių kandidačių parlamentų Europos reikalų komitetų nariai. Jis vyksta du kartus per metus, organizuojamas Europos Sąjungai pirmininkaujančios šalies. COSAC priima rezoliuciją, kuri pateikiama Europos Sąjungos institucijoms bei pirmininkaujančiai Europos Sąjungos valstybei.

Didžiulis dėmesys skirtas diskusijai apie Europos Sąjungos ateitį, tam planuojama suformuoti vadinamąją Konvenciją, į kurią įeitų Europos Parlamento nariai, nacionalinių parlamentų nariai, vyriausybių bei Europos Komisijos atstovai. Ši konvencija turėtų paruošti 2004 metais vyksiančią Tarpvyriausybinę konferenciją. Lietuvos Seimo atstovai taip pat turės dalyvauti šioje Konvencijoje.

Diskusija apie Europos Sąjungos ateitį skirta tam, kad būtų galima ateities Europą padaryti skaidrią, paprastą ir suprantamą, priartinti ją prie eilinių piliečių, o patį Europos Sąjungos darbą - demokratiškesnį. Plačiąja prasme, tai diskusija apie Europos vertybes, tikslus ir identitetą. Siaurąja - apie Europos Sąjungos institucijas, galias, biudžetą, nacionalinių parlamentų vaidmenį, Europos Sąjungos Konstituciją.

Seimo Europos reikalų komitete yra sudaryta darbo grupė, kuri iki š.m. lapkričio mėnesio turi paruošti komiteto pranešimą apie komiteto požiūrį į Europos Sąjungos ateitį, ar bent atskirus aspektus. Šis pranešimas bus svarstomas Seimo Europos reikalų komitete.

Priimant COSAC rezoliuciją, disputų kėlė šalių kandidačių dalyvavimo diskusijoje apie Europos Sąjungos ateitį forma. Kai kurios šalys narės teikė siūlymus, kad šalys kandidatės jau dalyvautų kaip lygiateisės Europos Sąjungos narės, tačiau vis tik buvo pasilikta prie ne tokio įpareigojančio varianto.

Mes pasisakėme taip pat dėl Europos Sąjungos ir Lietuvos migracijos politikos bei vizų klausimo, Europos socialinio modelio, maisto kokybės kontrolės.

V.P. Andriukaitis

Seimo Europos reikalų komiteto pirmininkas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   BELGIJA

LR Seimas