Lietuvos Respublikos Seimas

Vytenio Povilo Andriukaičio ir Juozo Oleko komandiruotės į Vokietijos Federacinę Respubliką 2001 m. lapkričio 18-22 d. ataskaita

Aš, Vytenis Andriukaitis, š.m. lapkričio 18-22 dienomis Seimo valdybos 2001 m. lapkričio 14 d. sprendimu Nr. 578 kartu su Seimo nariu Juozu Oleku dalyvavau Vokietijos socialdemokratų partijos konferencijoje, kuri įvyko Niurnberge, Vokietijos Federacinė Respublika.

Konferencijoje kalbėjo VFR kancleris, Socialdemokratų partijos pirmininkas Gerhardas Schroderis, VFR finansų ministras Hansas Eichelis, Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blairas, Lenkijos premjeras Leszekas Milleris, Austrijos socialdemokratų partijos pirmininkas Alfredas Gusenbaueris, Olandijos Darbo partijos lyderis Adas Melkertas ir kiti.

Gerhardas Schroderis savo kalboje ypač pabrėžė NATO ir Europos Sąjungos plėtros svarbą. Jo nuomone ES plėtra neįsivaizduojama be Lenkijos ir trijų Baltijos valstybių, Čekijos, Vengrijos ir kitų kandidačių. Didžiosios Britanijos premjeras Tony Blairas pabrėžė solidarumą su Vokietijos vyriausybės vykdoma politika bei abiejų valstybių prioritetų tapatumą.

Konferencijos metu dalyvavome dviejose apvalaus stalo diskusijose, kurias organizavo Friedricho Eberto fondas -“Globalinė atsakomybė” (Global Responsibility) ir “Vokietija pasaulyje” (Germany in the World). Diskusijos globalinės atsakomybės tema metu buvo siūloma reguliuoti globalinius procesus, kurių, pranešėjų nuomone, negalima palikti savieigai, nes galimos tokios neigiamos pasekmės kaip didesnės dalies valstybių nuskurdimas ir aplinkosaugos problemos. Todėl diskusijų dalyviai ragino kuo skubiau ratifikuoti Kioto protokolą. Kalbant apie kovą su terorizmu, buvo raginama sustiprinti Jungtinių Tautų Organizacijos įtaką.

Diskusijos apie Vokietijos vaidmenį pasaulyje metu buvo išreikšta nuomonė, kad Vokietija turėtų aktyviai dalyvauti tarptautinių krizių valdyme. Vokietijos socialdemokratai pasisakė už NATO plėtrą ir už naujų narių priėmimą į Aljansą jau 2002 metų pabaigoje.

Konferencijos metu susitikome su ES Plėtros komisaru Gunteriu Verheugenu ir aptarėme Lietuvos derybų dėl narystės ES eigą. Komisaras ypatingą dėmesį atkreipė į Lietuvos administracinių gebėjimų problemas ir būtinumą suaktyvinti darbą finansinės kontrolės srityje, nes netrukus Lietuva gali tikėtis gauti nemažą finansinę paramą Ignalinos atominės elektrinės uždarymui ir reikia būti pasiruošusiems šią pagalbą administruoti ir įsisavinti. Gunterio Verheugeno nuomone yra didelė tikimybė, kad jau kitais metais Lietuvą gali pasiekti parama, tačiau Lietuva turi kuo skubiau apsispręsti dėl Ignalinos atominės elektrinės antrojo bloko uždarymo. Tam yra būtina parengti išsamius socialinių, ekonominių ir finansinių pasekmių vertinumus, kuriuos reikės pateikti bendros Lietuvos ir Europos Komisijos darbo grupės pasitarime. Be to, komisaras Verheugenas pabrėžė, kad pageidautina, jog Lietuva per artimiausius kelis mėnesius padarytų ženklią pažangą įsisavinant SAPARD lėšas, ir akcentavo, kad, jei jau šį pavasarį Lietuvos žemdirbiai galėtų pasinaudoti SAPARD’o parama, atsirastų didesnis pasitikėjimas Europos Sąjunga. Todėl reikėtų ypatingai “pasitempti” Lietuvos žemės ūkio ministerijai.

Seimo Pirmininko pavaduotojas

Vytenis Povilas Andriukaitis
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   VOKIETIJA

LR Seimas