Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo delegacijos NATO Parlamentinėje Asamblėjoje nario Alvydo Sadecko komandiruotės į Rumuniją 2001 m. spalio 24-28 d. ataskaita

2001 m. spalio 25-27 dienomis Rumunijos sostinėje Bukarešte vyko NATO Parlamentinės Asamblėjos (PA) seminaras “NATO vaidmuo, užtikrinant Juodosios jūros regiono saugumą”. Tai jau 50-asis NATO Parlamentinės Asamblėjos Rose-Roth iniciatyvos seminaras.

1990 m. tuometinio Asamblėjos prezidento JAV Atstovų Rūmų nario Charlie Rose ir senatoriaus Bill Roth iniciatyva parlamentinei demokratijai Centrinės ir Rytų Europos šalyse remti ir šių šalių ryšiams su Asamblėja stiprinti buvo pradėti rengti seminarai. Pirmasis Rose-Roth iniciatyvos seminaras "Baltijos valstybių saugumo poreikiai" 1991 m. gruodžio mėnesį vyko Vilniuje, o 1995 m. spalį čia buvo surengtas dar vienas šios iniciatyvos seminaras "Baltijos regiono saugumas".

Pagrindinė 50-ojo seminaro, vykusio Bukarešte, tema – saugumas ir stabilumas Juodosios jūros regione ir NATO vaidmuo, užtikrinant šio regiono šalių saugumą. Renginyje dalyvavo parlamentarai iš NATO šalių ir šalių-kandidačių, stebėtojai iš Armėnijos, Azerbaidžano, Bosnijos ir Hercegovinos, Serbijos, Jugoslavijos parlamentų, ekspertai iš NATO ir SHAPE, aukšti Rumunijos Parlamento ir Vyriausybės atstovai, diplomatinių misijų ir visuomeninių organizacijų atstovai.

NATO PA viceprezidentas senatorius Mario Palombo (Italija) savo kalboje pažymėjo, kad Juodosios jūros regiono šalių saugumas ir stabilumas šiandien yra viena iš aktualiausių ir jautriausių temų. Šis regionas yra skirtingų civilizacijų ir religijų kryžkelėje, neišspręsti konfliktai Kaukaze ir vakariniuose Balkanuose, per šias šalis driekiasi nelegalių migrantų, ginklų ir narkotikų gabenimo keliai.

Rumunijos Užsienio reikalų ministro Mircea Geoana manymu teroristiniai išpuoliai Jungtinėse Amerikos Valstijose privertė iš naujo įvertinti visas pastangas saugumui ir stabilumui pasaulyje užtikrinti. Tik plati ir darniai bendradarbiaujanti tarptautinė koalicija gali sėkmingai kovoti su visomis naujojo tūkstantmečio grėsmėmis prieš žmoniją ir demokratiją.

Rumunijos Gynybos ministras Ioan Mircea Pascu seminaro dalyviams pristatė Rumunijos saugumo politikos prioritetus, šalies ginkluotųjų pajėgų reformą, pasirengimo narystei NATO programos pasiekimus, indėlį.

Pranešimus apie politinę ir ekonominę situaciją Kaukaze skaitė Armėnijos, Azerbaidžano ir Gruzijos parlamentų atstovai.

Regioninio centro kovai su tarptautiniu terorizmu direktorius Aleksandru Ionas seminaro dalyvius supažindino su centro veikla. Vienuolika regiono šalių vienijančio centro Bukarešte įkūrimui 1998 metais pritarė JAV ir Europos sąjungos valstybės, Interpolas ir Pasaulio muitinių organizacija. Centre kartu dirba pasienio ir muitinės tarnybų atstovai, kurie gali naudotis šalių-partnerių duomenų bazėmis, taip užtikrinant operatyvų darbą.

Seminarui pasibaigus, įvyko mano susitikimas su Regioninio centro kovai su tarptautiniu terorizmu direktoriumi Aleksandru Ionas, kuriame buvo aptartos atitinkamų Lietuvos institucijų bendradarbiavimo su šiuo centru galimybės. Šiuo metu Seimo Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas svarsto galimybę nusiųsti atsakingus mūsų šalies pasienio ir muitinės pareigūnus susipažinti su centro veikla.

Seminare taip pat dalyvavo Seimo delegacijos NATO PA sekretorė, Tarptautinių ryšių skyriaus vyriausioji konsultantė Snieguolė Žiūkaitė.

Alvydas Sadeckas
Naujausi pakeitimai - 2002 01 14.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo narių komandiruotės ir kelionės  >   2000 - 2004 m. ataskaitos  >   RUMUNIJA

LR Seimas