Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. gruodžio 5 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485.

NUSPRĘSTA:

1. Įstatymo projekto svarstyme daryti pertrauką ("už" balsavo 6, "prieš" - 2 komiteto nariai).

2. Pasiūlyti Seimo valdybai sudaryti darbo grupę įstatymo projektui patobulinti, atsižvelgiant į Konstitucinio Teismo nutarimą, Vyriausybės nuomonę ir galimas teisines bei ekonomines pasekmes ("už" balsavo 6, "prieš" - 2 komiteto nariai).

3. Pritarti Seimo nario J.Veselkos siūlymui pasiūlyti Vyriausybei išnagrinėti, kokios būtų teisinės ir ekonominės pasekmės, jeigu būtų nutraukta pasirašyta sutartis su "Williams International Company" ("už" balsavo 7, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

 

2. SVARSTYTA:

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektas IXP-1203.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

3. SVARSTYTA:

Pelno mokesčio įstatymo projektas IXP-1205.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

 

4-12. SVARSTYTA:

Lietuvos Respublikos ir Bulgarijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1175;

Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Lenkijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 3 protokolo dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo pakeitimo" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1176;

1 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "Lietuvos Respublikos ir Vengrijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 2 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1177;

Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 "Dėl Estijos Respublikos, Latvijos Respublikos ir Lietuvos Respublikos laisvosios prekybos sutarties A protokolo pakeitimų" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1178;

Lietuvos ir ELPA Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/2000 "B protokolo pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1181;

Lietuvos Respublikos ir Čekijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.1/2000 ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1182;

Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2/2000 "Dėl Lietuvos Respublikos ir Slovakijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties 4 protokolo pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1184;

3 papildomo protokolo prie Lietuvos Respublikos ir Slovėnijos Respublikos laisvosios prekybos sutarties "3 protokolo dėl prekių kilmės taisyklių pakeitimai" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1186;

Lietuvos ir Turkijos Jungtinio komiteto sprendimo Nr.2000/1 "Sprendimas keičiantis 3 protokolą dėl sąvokos "prekių kilmė" apibrėžimo ir administracinio bendradarbiavimo metodų" ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1187.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti iniciatorių pateiktiems įstatymų projektams.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Dailis Alfonsas Barakauskas.

 

13. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 12 10) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 12 10) darbotvarkę.

 

14.SVARSTYTA:

Pasirengimas Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymo projekto IXP-1083 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti S.Burbienę, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

15.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projekto IXP-1214 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, D.A.Barakauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

16.SVARSTYTA:

Pasirengimas Naftos produktų atsargų ir ekstremalios energetikos padėties įstatymo projekto IXP-1233 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti J.Budrevičių, E.Maldeikį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

2. Paskelbti spaudoje, kad Ekonomikos komitetas pasiūlymų ir pastabų šiam projektui laukia iki 2001 m. gruodžio 10 dienos.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 06.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas