Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-12-05

 

 

 

Komitetas 2001-12-05 surengė išvažiuojamąjį posėdį Lietuvos teisės universitete tema “Lietuvos baudžiamasis procesas: žmogaus teisių apsaugos ir visuomenės dalyvavimo teisingumo vykdyme perspektyva”. Posėdyje dalyvavo Teisės universiteto mokslininkai.

Kadangi Komitetas nėra pritaręs Baudžiamojo proceso kodekso projektui. Posėdžio metu pateiktos gausios mokslininkų pastabos, patvirtino, kad Komiteto sprendimas buvo pagrįstas. Posėdžio dalyviai akcentavo, kad turi būti sprendžiamas visuomenės dalyvavimo įgyvendinant teisingumą klausimas. Prisiekusiųjų dalyvavimo teismo procese idėja neturi būti atmetama, o diskutuojama dėl jos įgyvendinimo formų ir terminų.

Dalyvaujant Civilinio proceso kodekso projekto rengimo grupei, Komitetas žmogaus teisių aspektu svarstė Civilinio proceso kodekso projektus Nr.IXP-926 ir Nr.IXP-1127 ES.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 06.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas