Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gruodžio 5 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 m. gruodžio 5 dieną:

Komitetas balsų dauguma( už-4, susilaikė-3) pritarė Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1118. Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1119) bei Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projekto( IXP-1120) svarstyme padarė pertrauką iki kito komiteto posėdžio, į kurį nuspręsta kviesti Seimo komisiją Konstitucijos pataisoms rengti bei Europos reikalų komiteto ir Europos teisės departamento prie LRV atstovus.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė Civilinio proceso kodekso 16, 351, 364, 370(1), 372 ir 373 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto (IXP-1156(2) komiteto svarstyme padaryti pertrauką ir svarstymą pratęsti pirmadienį gruodžio 10 d., į posėdį pakviečiant Generalinės prokuratūros ir Aukščiausiojo Teismo atstovus.

Komitetas bendru sutarimu pritarė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projektui IXP-1155, tačiau pasiūlė pagrindiniam NSG komitetui tobulinti projektą atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 05.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas