Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 05 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo projektas Nr.IXP-990.
  2. Nuspręsta:

   Įstatymo projektas buvo svarstomas antrą kartą Komitete. Kadangi buvo gauta LR Vyriausybės išvada dėl minėto įstatymo projekto ir Savivaldybių asociacijos pastabos ir pasiūlymai, pasiūlyta pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui atsižvelgti į pateiktas pastabas.

  3. Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, Kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-548.
  4. Nuspręsta:

   Pritarti pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti pagrindiniam Socialinių reikalų ir darbo komitetui atsižvelgti į Teisės departamento pastabas.

  5. Pasiūlymų Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui svarstymas Nr.IXP-915(2A).
  6. - Seimo nario A.Vazbio pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2).

   NUSPRĘSTA:

   Nepritarti pateiktiems pasiūlymams.

   - Seimo nario G.Šivicko pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2SP).

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   - Seimo nario V.Greičiūno pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2).

   NUSPRĘSTA:

   1) Pritarti 4 punkte išdėstytiems pasiūlymams.

   Dėl šio punkto vyko balsavimas.

   Balsavime dalyvavo 12 komiteto narių.

   Už pateiktą pasiūlymą balsavo 7 komiteto nariai;

   Prieš balsavo 5 komiteto nariai;

   Susilaikiusių nebuvo.

   Pritarta pasiūlymui atitinkamai jį atredagavus.

   2) 1,2,3 ir5 punktuose išdėstytiems pasiūlymams nepritarta bendru sutarimu.

   - Seimo narių G.Šivicko ir V.Greičiūno pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915A(2SP).

   NUSPRĘSTA:

   Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

   Prašyti LR Vyriausybės išvadų Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915A2 ir Seimo narių pasiūlymams, minėtam įstatymo projektui.

  7. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Bedarbių rėmimo įstatymo 5, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 16(1), 19, 20(1), 22 straipsnių pakeitimo, 7 ir 8 straipsnių eiliškumo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1226ES;
  • Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr.IXP-1214ES;
  • Mokesčių už pramoninės nuosavybės objektų registravimą įstatymo 1 priedėlio papildymo įstatymo projektas Nr.IXP-1083.

 

Komiteto padėjėja

D.Zabulėnienė
Naujausi pakeitimai - 2001 12 05.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas