Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 5 d. posėdyje

 

Komitetas aptarė Komiteto sprendimo dėl Valdovų rūmų atstatymo projektą ir nutarė nepriimti sprendimo šiuo klausimu, bet išreikšti Komiteto nuomonę.

"Komitetas, išklausęs ir išnagrinėjęs specialistų išsakytas nuomones dėl Žemutinės pilies rūmų autentiškų liekanų konservavimo ir Žemutinės pilies rūmų atkūrimo, išreiškia tokią nuomonę:

    1. būtina išsaugoti Žemutinės pilies rūmų liekanas, sudarant maksimalų autento išlikimą garantuojantį mikroklimatą, jas eksponuoti bei garantuoti reikiamą valstybinį finansavimą šiems uždaviniams įgyvendinti;
    2. siūlyti, užkonservavus autentiškas liekanas, toliau svarstyti tolesnius Žemutinės pilies rūmų atkūrimo darbų etapus po to, kai:
    1. bus baigti archeologiniai bei istoriniai tyrimai,
    2. bus sukaupta pakankama mokslinė informacija,
    3. bus atsižvelgta į įvairias visuomenės ir specialistų nuomones dėl Žemutinės pilies rūmų atkūrimo ir panaudojimo."

Už balsavo 4, prieš 0, susilaikė 5.

Komiteto narė kultūros ministrė Roma Dovydėnienė pristatė Kultūros ministerijos darbo grupės parengtą naują Kino įstatymo variantą. Ji pabrėžė, kad šis įstatymas rengiamas nuo 1995 m. Jis 1999 m. jau buvo pateiktas Seimui, bet sukritikuotas ir grąžintas rengėjams tobulinti. Ministrė užtikrino, kad šįkart projektas yra gerokai patobulintas, parengtas ištyrus daugelį kitų Europos šalių analogiškų įstatymų, suderintas su visais Lietuvos ratifikuotais tarptautiniais šios srities teisės aktais. Ji priminė, kad šis įstatymas yra vienas iš teisės aktų, kuriuos būtina sureguliuoti pagal europinius reikalavimus, rengiantis įstoti į Europos Sąjungą. Ministrė bei įstatymo rengimo darbo grupės nariai Kinematografininkų sąjungos pirmininkas Gytis Lukšas, Lietuvos kino studijos direktorius Robertas Urbonas, Kultūros ministerijos Meno skyriaus vyriausiasis specialistas Bonifacas Gintalas atsakė į Komiteto narių ir kitų posėdžio dalyvių klausimus. Kritinių pastabų pareiškė posėdyje dalyvavę komercinius radijo ir televizijos transliuotojus vienijančios Lietuvos radijo ir televizijos asociacijos pirmininkas LNK televizijos generalinis direktorius Paulius Kovas bei Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondo tarybos pirmininkas Stanislovas Žvirgždas. Komitetas nusprendė surengti šio įstatymus klausymus ir, atsižvelgus į gautus pasiūlymus, svarstyti patobulintą projektą.

Komitetas išklausė aktorės Vaivos Mainelytės prašymo paremti grupės aktorių parengtą kultūrinę edukacinę programą. Nutarta kreiptis į Kultūros ir Švietimo ministerijas, kad įvertintų ir pagal galimybes padėtų įgyvendinti šią programą.

 

Lietuvos kultūros centrų vadovų asociacijos prašymu Komitetas sukvietė šios asociacijos, Kultūros ministerijos bei Savivaldybių asociacijos atstovus pasitarti dėl savivaldybių kultūros centrų padėties. Asociacijos kreipimesi pabrėžta, kad šiuo metu, kai Kultūros ministerija baigia rengti kultūros centrų tinklo pertvarkymo nuostatas, daugelis savivaldybių pertvarko kultūros centrus skubotai ir savo nuožiūra. Apie kai kuriuose rajonuose jau panaikintus kultūros centrus ir galimas to sistemos griovimo pasekmes kalbėjo Komiteto nariai Janė Narvilienė ir Jonas Korenka. Ministrė Romos Dovydėnienė informavo apie rengiamus įstatymų bei kitų teisės aktų pakeitimus ir pabrėžė būtinybę sutvarkyti kultūros sferą reguliuojančią teisinę bazę. Pokalbio dalyviai sutarė, kad būtina pirmiausia sureguliuoti teisinę bazę, respublikinę kultūros centrų sistemą ir tik tada imtis būtinų pakeitimų bei pertvarkymų. Nutarta pasitarus parengti Komiteto kreipimąsi į savivaldybių vadovus dėl kultūros įstaigų veiklos savivaldybėse užtikrinimo.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 05.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas