Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. gruodžio 3 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

  

Teisė ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 gruodžio 3 dieną:

 

Komitetas apsvarstė įstatymo "Dėl pabėgėlio statuso" pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-700 (2)A ir nusprendė siūlyti pagrindiniam ŽTK tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Seimo Teisės departamento pastabas.

Komitetas balsų dauguma (Už-4, susilaikė-3) pritarė patobulintam Baudžiamojo kodekso papildymo 208(2) straipsniu įstatymo projektui IXP-1056, kuris numato baudžiamąją atsakomybę už transporto priemonių identifikavimo numerių suklastojimą, sunaikinimą ar pakeitimą.

Komitetas iš esmės pritarė ŠMKK Mokslo ir studijų patobulintam įstatymo projektui (IXP-103(3), tačiau pasiūlė:

1) Projekto 2 str. (įstatymo įgyvendinimas) papildyti nuostata, kuri užtikrintų galimybę asmenims, pradėjusiems daktarantūros studijas iki šio įstatymo įsigaliojimo, minėtas studijas baigti pagal galiojusią tvarką;

2) pasiūlyti Švietimo, mokslo ir kultūros komitetui apsvarstyti galimybę teikti Seimui ne kelis atskirus projektus (Aukštojo mokslo įstatymo projektas; Mokslo ir studijų įstatymo projektas), reglamentuojančius iš esmės tuos pačius dalykus, bet parengti vieną įstatymo projektą, apjungiantį minėtuose projektuose dėstomas nuostatas.

 

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė Baudžiamojo proceso kodekso 26, 416, 427(1) 427(2) 427(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-1159(2), kuriame siūloma 285 straipsnį papildyti 4 ir 5 dalimis: "Pranešę pirmininkaujančiam, proceso dalyviai savo procesinėms teisėms įgyvendinti gali daryti garso įrašą teismo posėdžio eigai fiksuoti. Kitiems asmenims draudžiama teismo posėdžio metu filmuoti, fotografuoti, daryti garso ar vaizdo įrašus bei naudoti kitas technines priemones".
Naujausi pakeitimai - 2001 12 04.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas