Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-12-03 posėdį

Informacija apie komiteto posėdį 2001 12 03

Kaimo reikalų komiteto nariai 2001 12 03 posėdyje apsvarstė Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą (IXP-1118). Šiam projektui balsų dauguma buvo pritarta.

Apsvarstytas Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-1119). Komiteto nariai pritarė šiam projektui, kartu pasiūlydami papildyti šį įstatymo projektą nuostata, kad užsienio subjektų teisė įsigyti nuosavybės teise žemės ūkio paskirties žemę, vidaus vandenis ir miškus būtų suteikiama praėjus septynių metų laikotarpiui nuo Lietuvos Respublikos įstojimo į Europos Sŕjungŕ dienos.

Aptarti Seimo narių A.Bauros, R. Karbauskio, E. Karečkos, V. Rinkevičiaus pateikti įstatymų projektai, (nuo IXP-353 iki IXP-362), susiję su Apskričių valdymo reforma, siūlant perduoti savivaldybėms eilę funkcijų, kurios yra priskirtos apskrities kompetencijai.

Komiteto nariai yra tos nuomonės, kad administracinio valdymo reforma užsitesė ir reikia labiau išplėsti savivaldybių teises, pagerinti piliečių aptarnavimą vietose, mažinti valdymo grandžių skaičių ir administravimo išlaidas.

Komitetas, atsižvelgdamas į Apskričių valdymo reformos koncepciją, pasiūlė pagrindiniam Komitetui gražinti įstatymų projektus IXP-353, IXP-354, IXP-356, IXP-357, IXP-359, IXP-360, IXP-361, IXP-362 iniciatoriams patobulinti.

Komitetas posėdyje apsvarstė Komiteto pirmininko G. Kniukštos pasiūlymus Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1075(2) ir jiems bendru sutarimu pritarė.

Kaimo reikalų komiteto nariai kategoriškai nepritaria Sveikatos reikalų komiteto vienašališkai padarytiems esminiams pakeitimams Maisto įstatymo 2, 3, 4, 7, 9, 11 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1075, rengiant šio projekto variantą - 2. SRK siūlomi 9 ir 11 projekto straipsnių pakeitimai, prieštarauja jau įvykdytos maisto kontrolės sistemos reorganizavimo principams, kai pagal ES direktyvas 2000 metais iš buvusių 3 maisto kontrolės institucijų buvo įkurta viena –Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba. Komiteto narių nuomone, netikslinga maisto saugos ir kokybės kontrolės funkcijas iš naujo perskirstyti pagal žinybiškumo principus, dėl kurių iš esmės ir buvo įvykdyta maisto kontrolės sistemos reorganizacija.

L. Michelbertas, 39-67-66.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas