Lietuvos Respublikos Seimas

Gruodžio 3 d. komiteto posėdis

Gruodžio 3 d. komiteto posėdis Švietimo ir mokslo ministerijoje

Komiteto posėdis vyko Švietimo ir mokslo ministerijoje. Svarstyti du klausimai: dėl švietimo reformos eigos ir naujos redakcijos Švietimo įstatymo koncepcijos.

Posėdyje dalyvavo Lietuvos Respublikos Prezidento patarėjas socialinės politikos klausimais Darius Kuolys, Premjero patarėjas Arvydas Juozaitis, Švietimo ir mokslo ministerijos skyrių vadovai, Ministerijos įstaigų vadovai.

Įstatymo koncepciją Komiteto nariams pristatė Švietimo ir mokslo ministras Algirdas Monkevičius. Vėliau prasidėjusiose diskusijose kalbėjo Komiteto nariai, Arvydas Juozaitis, Darius Kuolys, ministerijos pavaldžių įstaigų vadovai. Dėl kai kurių Ministerijos projektų buvo pasakyta ir kritiškų pastabų. Komiteto pirmininkas Rolandas Pavilionis atkreipė Ministerijos vadovybės dėmesį į tai, kad, be ko kita, ir Ministras, ir Ministerijos darbuotojai turėtų išnaudoti žiniasklaidos galimybes, kad visuomenei paaiškintų švietimo reformos tikslus ir darbus. Komiteto pirmininkas pasiūlė gruodžio 19 dieną Seime surengti plačią diskusiją dėl švietimo reformos tolesnės eigos ir naujos redakcijos Švietimo įstatymo koncepcijos.
Naujausi pakeitimai - 2001 12 03.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas