Lietuvos Respublikos Seimas

2001 12 03 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytas Komercinių bankų ir finansų maklerio įmonių įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projektas IXP-801, Indėlių draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-802, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-803, Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-804, Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-805, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-806 , Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-807, Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-808, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-809, Investicinių bendrovių įstatymo 1, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-810, Akcinių bendrovių įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-811

Nuspręsta:

- Pritarta iniciatorių pateiktam, Komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos komercinių bankų ir finansų maklerio įmonių įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projektui (Nr. IXP-801(2);

- Nepritarta iniciatorių pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui ir grąžinti įstatymo projektą iniciatoriams patobulinti IXP-802(2), kadangi projekte įsipareigojimų investuotojams draudimas nėra aiškiai apibrėžtas, nėra numatyta įsteigti atskiro draudimo fondo;

- Pritarta iniciatorių pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. IXP-803(2);

- Pritarta iniciatorių pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. 804(2);

- Atsižvelgiant į Vyriausybės ir Teisės departamento pasiūlymus, projektą Nr.IXP-805 atmestas;

- Pritarta iniciatorių pateiktam įstatymo projektui Nr. IXP-806;

- Pritarta pateiktam, Komiteto patobulintam įstatymo projektui Nr. 807(2);

- Pritarta pateiktam įstatymo projektui IXP-808;

- Pritarta pateiktam įstatymo projektui (IXP-809);

- Pritarta pateiktam įstatymo projektui (Nr. IXP-810);

- Pritarta pateiktam įstatymo projektui (Nr.IXP-811).

2. Apsvarstyti pasiūlymai Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projektui IXP-1079(3).

Nuspręsta:

Pritarti pateiktiems pasiūlymams.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. Apsvarstytas 2002 metų privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr.IXP-1074.

Nuspręsta:

Lietuvos Respublikos Vyriausybės antrajam svarstymui teikiamame Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte, asignavimus Valstybinei ligonių kasai siūloma padidinti 26060 tūkst. Lt (valstybės biudžeto įmoka –180,7 lito už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį). Biudžeto ir finansų komitetas siūlė, kad 2002 metams valstybės biudžeto įmoka už kiekvieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį būtų nustatyta 187,2 lito ir asignavimai Valstybinei ligonių kasai būtų padidinti 40500 tūkst. Lt.

Komitetas, pritardamas ankstesniam sprendimui dėl valstybės biudžeto įmokos už valstybės lėšomis draudžiamų asmenų dydžio, siūlo pagrindiniam Sveikatos reikalų komitetui kartu su Biudžeto ir finansų komitetu 2002 metų valstybės biudžeto priėmimui parengti ir teikti pasiūlymą padidinti asignavimus Valstybinei ligonių kasai už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis – 14000 tūkst. Lt, nurodant papildomų išlaidų finansavimo šaltinį ( valstybės biudžeto prognozuojamų pajamų iš akcizų padidinimas).

 

4. Seimo rezoliucijos "Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto rodiklių" projektas Nr.IXP-1071.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti patobulintam rezoliucijos projektui.

( Įvertinus Vyriausybės antrajam svarstymui teikiamą Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą).

Kadangi rezoliucijoje siūloma nustatyti ir 2002 metų prognozuojamas nacionalinio biudžeto pajamas, valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų išlaidas, o šie rodikliai tvirtinami Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme, Seimo rezoliuciją “Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių “ priimti po įstatymo, patvirtinančio 2002 metų biudžetą, priėmimo.

5. Svarstyti pasiūlymai Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui Nr.IXP-915(2).

Nuspręsta:

Atidėtas klausimas iki sekančio komiteto posėdžio.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 12 03.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas