Lietuvos Respublikos Seimas

apie 2001.11.26 posėdį

2001 m. lapkričio 26 d. Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas, paskirtas pagrindiniu komitetu, svarstė:

- Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 4 punkto ir 11 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimo įstatymo projektą IXP-621 ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje, siūlant išvadų projekto rengėjams toliau tobulinti įstatymo projektą(Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“).

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-965 nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “uţ“).

- Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-472 ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “uţ“).

- Savivaldybių tarybų rinkimų įstatymo 1, 2, 3, 9, 12, 17, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 35 41, 58, 62, 64, 86, 88 straipsnių pakeitimo įstatymo projektą IXP-1151 ir nusprendė: 1. Svarstymą pratęsti kitame posėdyje. 2. Prašyti Seimo frakcijų apsvarstyti Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos pasiūlymą dėl tiesioginio seniūnijų gyventojų interesų atstovavimo savivaldybės taryboje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

- Vietos savivaldos įstatymo 3, 18, 20, 25 ir 41 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-1152 ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu “už“.)

Komitetas, paskirtas papildomu, svarstė:

- Karo prievolės įstatymo 3 straipsnio 2, 3 dalių pakeitimo įstatymo projektą IXP-620 ir nusprendė svarstymą pratęsti kitame posėdyje. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“)

- Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-919 ir nusprendė pritarti įstatymo projektui (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

- 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą IXP-1194 ir nusprendė: 1. Pritarti iš esmės įstatymo projektui. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui atsižvelgti į Komiteto nuomonę dėl Lietuvos savivaldybių asociacijos pasiūlymų. (Balsavimo rezultatai: bendru sutarimu - “už“.)

Einamaisiais klausimais komitetas išklausė Vidaus reikalų viceministro A.Astrausko informaciją dėl viešųjų paslaugų teikimo ir organizavimo savivaldybėse bei dėl seniūnų įgaliojimų ir atliekamų funkcijų tobulinimo perspektyvų.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 29.
Genovaitė Jasaitienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas