Lietuvos Respublikos Seimas

PRANEŠIMAS

2001-11-28

 

 

Komitetas 2001-11-28 svarstė Operatyvinės veiklos įstatymo projektą Nr.IXP-813. Posėdyje dalyvavo Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyr. prokuroras A.Kliunka, Teisingumo viceministras G.Švedas, Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento vyr. specialistas I.Bazylevas, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos viršininkė O.Jakštaitė, Europos teisės departamento vyr.specialistas I.Jarukaitis, Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Teikiamame projekte sistematizuotos pagrindinės įstatyme vartojamos sąvokos. Projekte numatomos kai kurios naujos teisinio reguliavimo nuostatos - įvardinti operatyvinės veiklos uždaviniai, nustatyti operatyvinės veiklos principai, suformuluoti reikalavimai, leidžiantys užtikrinti pagrindinių žmogaus teisių ir piliečių laisvių apsaugą, nustatyta operatyvinių veiksmų sankcionavimo tvarka, patobulinti asmenų dalyvavimo operatyvinėje veikloje pagrindai, suformuluotos operatyvinės informacijos apsaugos bei operatyvinės veiklos slaptųjų dalyvių bendradarbiavimo konfidencialumą užtikrinančios nuostatos, kurios yra būtina operatyvinės veiklos sąlyga. Projekte patikslinti operatyvinės veiklos kontrolės ir priežiūros mechanizmai. Ryšium su tuo, kad dėl projekto pateikta nemažai pastabų ir pasiūlymų, Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui: a) tobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į Teisės departamento, Žmogaus teisių komiteto vyresniojo patarėjo K.Čilinsko, Lietuvos Aukščiausiojo Teismo, Vidaus reikalų ministerijos, Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos, Lietuvos bankų asociacijos siūlymus, b) į darbo grupės įstatymo projektui parengti sudėtį įtraukti komiteto deleguotus atstovus, c) surengti klausymus.

Dalyvaujant Generalinės prokuratūros Organizuoto nusikalstamumo ir korupcijos tyrimo departamento vyr.prokurorui A.Kliunkai ir Valstybinio kaltinimo skyriaus vyr. prokurorui R.Petrauskui, Teisingumo viceministrui G.Švedui, Teisės instituto direktoriui A.Dapšiui, Žmogaus teisių centro direktorei T.Birmontienei, Komitetas svarstė Baudžiamojo kodekso 542 straipsnio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą Nr. IXP-1096. Projekto tikslas - sugriežtinti lygtinio paleidimo iš laisvės atėmimo vietų sąlygas asmenims, atliekantiems laisvės atėmimo bausmę už itin sunkius nusikaltimus, taip pat nuteistiesiems, kurie pripažinti itin pavojingais recidyvistais. Įstatymo projektu siekiama nustatyti aiškesnius kriterijus, kuriais remiantis sprendžiamas lygtinio paleidimo klausimas. Komitetas nusprendė siūlyti pagrindiniam komitetui tobulinti projektą, atsižvelgiant į tai, kad projekte yra daug trūkumų ir juo problema neišsprendžiama.

Komitetas svarstė Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo projektą Nr. IXP-1155 ES. Klausimo svarstyme dalyvavo Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo departamento Veiklos priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojas V.Daugis, Policijos departamento Viešosios policijos biuro komisaras A.Kavolis, Teisės instituto direktorius A.Dapšys, Žmogaus teisių centro direktorė T.Birmontienė. Įstatymo projekto uždaviniai - užtikrinti veiksmingą ginklų ir šaudmenų apyvartos reguliavimą bei ginklų ir šaudmenų kontrolę dėl jų, kaip pavojingų objektų, ypatingos reikšmės visuomenės ir valstybės saugumui, turint pareigą užtikrinti visuomenės saugumą ir viešąją tvarką, ginti žmogaus teises ir laisves. Komitetas nusprendė siūlyti projektą grąžinti iniciatoriams tobulinti, atsižvelgti į Žmogaus teisių centro, Teisės instituto pastabas, taip pat suderinti projekto normas su Europos teisės nuostatomis.

Dalyvaujant Karo prievolės tarnybos viršininkui J.Andriuškevičiui, Komitetas pritarė Karo prievolės įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-821.

Komitetas pritarė Saugomų gyvūnų, augalų, grybų rūšių ir bendrijų įstatymo pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-1136 ES, kurio svarstyme dalyvavo Aplinkos ministerijos ir Žemės ūkio ministerijos atstovai. Pagrindinis įstatymo projekto tikslas - suderinti jo reikalavimus su Europos Sąjungos direktyvų reikalavimais.

Komitetas, išklausęs Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Pensijų skyriaus vedėjo pavaduotoją Juknelytę ir Nukentėjusiųjų asmenų ir socialinės rizikos grupių skyriaus viršininką V.Miliauską, nusprendė daryti Valstybinių pensijų įstatymo 11, 15 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto Nr. IXP-789(2) svarstyme pertrauką ir tęsti svarstymą kitame Komiteto posėdyje, dalyvaujant projekto autoriui.

Dalyvaujant teisėsaugos pareigūnams, Komitetas svarstė Lietuvos sąjūdžio už seksualinę lygybę kreipimąsi. Komitetas, išklausęs Organizuotų nusikaltimų tyrimo tarnybos Narkotikų kontrolės valdybos vyresniojo komisaro A.Kvainicko informaciją, konstatavo, kad Komitetui nėra pagrindo kištis į procesinius pareigūnų veiksmus, tačiau jie neturi duoti preteksto nusiskundimams dėl lytinių mažumų diskriminavimo, nes Lietuvos valstybė nediskriminuoja seksualinių mažumų ir nepažeidžia jų teisių.

Komitetas, dalyvaujant Teisės ir teisėtvarkos komiteto pirmininkui A.Sakalui, Ekonomikos komiteto nariui J.Razmai, Generalinės prokuratūros prokurorams ir Specialiųjų tyrimų tarnybos vadovui V.Junokui, aptarė klausimą "Ar šalies teisinė sistema pakankamai apsaugo žiniasklaidą nuo pareigūnų galimų piktnaudžiavimų savo įgaliojimais". Posėdžio metu buvo pabrėžta, kad komitetas neturi motyvų vertinti pareigūnų procesinių veiksmų pagrįstumą "Lietuvos ryto" redakcijos patalpose, tačiau pareigūnai savo viešais komentarais neturėtų kelti visuomenei nepasitikėjimo jų veiksmų teisėtumu.

Aptarti kiti klausimai, patvirtinta kitos savaitės komiteto posėdžio darbotvarkė.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 29.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Žmogaus teisių komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas