Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie 2001-11-21 posėdį

Kaimo reikalų komiteto nariai 2001 11 21 išvažiuojamajame posėdyje susipažino su Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veikla ir problemomis integruojantis į Europos Sąjungą. Buvo aplankytas Medininkų pasienio veterinarijos postas, atitinkantis ES reikalavimus, susipažinta su pasienio veterinarijos postų veikla kontroliuojant įvežamus, išvežamus ir pervežamus per Lietuvą maisto produktus, gyvūnus ir kitas gyvūninės kilmės prekes.

Komiteto nariai aplankė Nacionalinę veterinarijos laboratoriją bei apžiūrėjo ES akredituota Maisto kontrolės laboratoriją.

Komitetas teigiamai įvertino Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos veiklą vykdant Lietuvos integraciją į Europos Sąjungą veterinarijos ir maisto kontrolės srityse, užtikrinant veterinarinę ir maisto saugos kontrolę visuose maisto tvarkymo etapuose, saugant šalies rinką nuo nekokybiškų produktų importo ir tiekimo į rinką, stiprinant vartotojų pasitikėjimą šalyje pagamintais produktais.

Komiteto nariai išreiškė susirūpinimą, kad numatomas biudžetinis finansavimas 2002 metams neužtikrina Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos perimtų naujų funkcijų bei derybinėse pozicijose stojant į ES priimtų įsipareigojimų vykdymo.

Taip pat atkreiptas dėmesys į tai, kad tik praeitais metais reorganizavus Valstybinę veterinarijos tarnybą ir gerėjant darbo efektyvumui siekiama skaidyti jos funkcijas maisto kontrolės srityje.

Konstatuota, kad gyvulinių atliekų tvarkymo sistema, atitinkanti ES reikalavimus, turi būti sukurta iki 2004 metų, tačiau šiuo metu dar nėra suformuota gyvulinių atliekų tvarkymo sistema, nesukurtos reikalingos struktūros, Lietuvos utilizacijos įmonių veikla neatitinka veterinarinių ir gamtosaugos reikalavimų, nepatvirtinta jų pertvarkymo ir modernizavimo programa, žymi dalis gyvulinių atliekų visai neutilizuojama, neišspręsta mėsos- kaulų miltų sunaikinimo problema, toliau kaupiasi jų atsargos.

Komitetas savo sprendimu pasiūlė Vyriausybei:

-padidinti Valstybės biudžeto asignavimus 2002 metams Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai, kad būtų užtikrintas naujų papildomų funkcijų susijusių su maisto ir pašarų kontrole, gyvulių indentifikavimu ir registravimu bei priešepizootinių priemonių vykdymu, sutinkamai su ES keliamais reikalavimais.

-atsižvelgti į tai, kad Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos funkcijos užtikrina importo ir vidaus rinkos veterinarinę ir maisto saugos kontrolę, iki įstojimo į ES nekeisti šios tarnybos priklausomybės.

-paspartinti gyvulinių atliekų tvarkymo sistemos, atitinkančios ES reikalavimus, sukūrimą, išspręsti AB “Rietavo sanitarija” modernizavimo projekto finansavimą, išnagrinėti galimybes statyti Kaišiadorių rajone naują gyvulinės kilmės atliekų perdirbimo įmonę.

 

 

 

L. Michelbertas, 396766.
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Apie posėdžius  >   2001 metai

LR Seimas