Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 28 d. BFK posėdis

 

  1. Apsvarstytas 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-1194.

Nuspręsta:

Iš esmės pritarti pateiktam Įstatymo projektui ir pasiūlyti Vyriausybei patobulinti Įstatymo projektą:

  1. Patikslinti 2 ir 3 straipsnių redakciją atsižvelgiant į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadas.
  2. Atsižvelgiant į Teisingumo ministerijos 2001-11-23 raštą Nr.05-0105033 ir Vidaus reikalų ministerijos 2001-11-27 raštą Nr.1-6213 patikslinti Įstatymo projekto 4 ir 5 straipsnius (Įstatymo projekto 1 ir 2 priedėlius), nekeičiant bendros asignavimų sumos perskirstyti Teisingumo ministerijos, Vidaus reikalų ministerijos ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie VRM asignavimus tarp paprastųjų ir nepaprastųjų išlaidų ir valstybės funkcijų .
  3. Papildyti Įstatymo projektą nauju straipsniu 2 straipsniu “9 straipsnio pakeitimas”, 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 straipsnius laikyti atitinkamai 3, 4, 5, 6, 7 ir 8 straipsniais ir šį straipsnį išdėstyti taip”
  4. “2 straipsnis. 9 straipsnio pakeitimas

   9 straipsnio 8 punkte išbraukti žodžius “iš valstybės biudžeto savivaldybių biudžetams 1997-2000 metais neperduotą valstybės biudžeto lėšų dalį ir” ir šį punktą išdėstyti taip:

   “8) 2001 metais prognozuojamoms savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms kompensuoti numatytus asignavimus – 25643 tūkst. litų paskirstyti savivaldybėms;”.

  5. Atsižvelgiant į Savivaldybių asociacijos pasiūlymus ir Valstybės valdymo ir savivaldybių komiteto išvadą, pasiūlyti Vyriausybei svarstyti dėl grąžintino PVM už prekes ir paslaugas, įgyvendinant investicijų projektus už valstybės vardu gautas Tarptautinio rekonstrukcijos ir plėtros banko ir Šiaurės investicijų banko paskolas, panaudojimo 2001 metais prognozuojamoms savivaldybių biudžetų negautoms pajamoms ir kreditoriniam įsiskolinimui dengti.
  6. Atsižvelgiant į Sveikatos reikalų komiteto išvadą, apsvarstyti galimybę finansuoti Sveikatos apsaugos ministerijos investicinius projektus iš kitų šaltinių.

  1. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1022.
  2. Nuspręsta:

   Kadangi šio projekto nuostatų įtaka nebuvo įvertinta rengiant 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą, siūlome projekto svarstyme Komitete daryti pertrauką, ir tęsti svarstymą, kai LR Vyriausybė parengs Lietuvos Respublikos fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinąjį įstatymą pakeisiantį Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio ir turto deklaravimo įstatymo projektą, kuriame ir bus numatytas sumažintas gyventojų pajamų mokesčio tarifas.

  3. Sudarytos išvadų rengėjų grupės minėtiems įstatymų projektams:

  • Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo projektui IXP-1203ES - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Pelno mokesčio įstatymo projektui IXP-1205 - kuratoriai G.Šivickas J.Lionginas /T.Gražiūnas/;
  • Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo apmokėjimo įstatymo 2, 7 straipsnių pakeitimo ir papildymo bei įstatymo priedėlio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1204 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/;
  • Valstybės tarnybos įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1163 - kuratoriai V.Saulis A.Kubilius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 28.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas