Lietuvos Respublikos Seimas

Komiteto išvada dėl LR Seimo nutarimo "Dėl 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos (IXP-534)" projekto-2001-11-26

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

KAIMO REIKALŲ KOMITETAS

PAPILDOMo KOMITETO

I Š V A D A

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO NUTARIMO "DĖL 2000 M. VALSTYBĖS BIUDŽETO ĮVYKDYMO APYSKAITOS (IXP-534)" PROJEKTO

2001 m. lapkričio 26 d.

Vilnius

1. Komiteto posėdyje dalyvavo:

Komiteto nariai : J. Kraujelis, G. Mikolaitis, J. Čiulevičius, E. Karečka, G. Kniukšta, Z. Mačernius, M. Pronckus, V. Rinkevičius, V. Velikonis, V. Žalnerauskas. Komiteto patarėjai:R.Abugelis, A. Brokorius.

2. Ekspertų, konsultantų, specialistų išvados: Negauta.

3. Piliečių, visuomeninių organizacijų, politinių partijų bei politinių organizacijų, kitų suinteresuotų asmenų pasiūlymai, pataisos, pastabos: negauta.

4. Valstybės institucijų, savivaldybių pasiūlymai, pataisos, pastabos: Negauta.

5. Asmenų, turinčių įstatymų leidybos iniciatyvos teisę, pasiūlymai, pataisos, pastabos:.Negauta.

6. Komiteto pasiūlymai, pataisos, pastabos:

Pritarti Lietuvos Respublikos Seimo nutarimo projektui "Dėl Lietuvos Respublikos 2000 m. valstybės biudžeto įvykdymo apyskaitos".

7. Balsavimo rezultatai: priimta bendru sutarimu.

8. Komiteto paskirtas pranešėjas: G.Kniukšta.

9. Komiteto narių atskiroji nuomonė: nebuvo pareikšta.

 

 

Komiteto pirmininkas G.Kniukšta

 

 
Naujausi pakeitimai - 2004 03 05.
Simantė Kairienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Kaimo reikalų komitetas  >   Projektų svarstymo eiga  >   2001 metai

LR Seimas