Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. lapkričio 26 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-1193.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms (bendru sutarimu).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Pranas Vilkas.

2.SVARSTYTA:

Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo papildymo įstatymo projektas IXP-1022.

NUSPRĘSTA:

1. Atsižvelgiant į Vyriausybės nuomonę, bei komiteto posėdyje išsakytas pastabas, įstatymo projektą atmesti ("už" balsavo 5, "prieš" -3, "susilaikė" - 3 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Jonas Budrevičius.

 

3-4.SVARSTYTA:

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485;

Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-485(A).

NUSPRĘSTA:

1. Projektų svarstyme daryti pertrauką.

5. SVARSTYTA:

Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 10, 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1.Atsižvelgus į tai, kad pritarta įstatymo projektui IXP-915A(2), pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Biudžeto ir finansų komitetui) projektą atmesti .

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Vaclovas Karbauskis.

6. SVARSTYTA:

Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915A(2).

NUSPRĘSTA :

1. Pritarti patobulintam įstatymo projektui IXP-915A(2) ir siūlyti pagrindiniam komitetui (Biudžeto ir finansų komitetui) apsvarstyti ir įvertinti Seimo nario V.Greičiūno pasiūlymus ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Vaclovas Karbauskis.

 

7.SVARSTYTA:

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 5 ir 8 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-916.

NUSPRĘSTA(bendru sutarimu):

1. Atsižvelgus į tai, kad pritarta įstatymo projektui IXP-916A(2), pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Biudžeto ir finansų komitetui) projektą atmesti.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Vaclovas Karbauskis.

8.SVARSTYTA:

Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-916A(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti patobulintam įstatymo projektui IXP-916A(2) ("už" balsavo – 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Vaclovas Karbauskis.

 

9. SVARSTYTA:

2001-11-14 Vyriausybės posėdžio protokolo Nr.53 išrašas ir 2001-07-17 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Laisvųjų ekonominių zonų pagrindų įstatymo 2, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-338(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, įvertinus bei atsižvelgus į Vyriausybės pasiūlymus bei į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8; "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: Birutė Vėsaitė.

 

10. SVARSTYTA:

2001-11-14 Vyriausybės posėdžio protokolo Nr.53 išrašas ir 2001-07-17 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Klaipėdos laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 9 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-339(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, įvertinus bei atsižvelgus į Vyriausybės pasiūlymus bei į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8; "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: Birutė Vėsaitė.

11. SVARSTYTA:

2001-11-14 Vyriausybės posėdžio protokolo Nr.53 išrašas ir 2001-07-17 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Muitinės kodekso 2 ir 165 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-340(2).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, įvertinus bei atsižvelgus į Vyriausybės pasiūlymus bei į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8; "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: Birutė Vėsaitė.

 

12. SVARSTYTA:

2001-11-14 Vyriausybės posėdžio protokolo Nr.53 išrašas ir 2001-07-17 Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvada Kauno laisvosios ekonominės zonos įstatymo 3, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-709(2).

NUSPRĘSTA

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui, įvertinus bei atsižvelgus į Vyriausybės pasiūlymus bei į Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą ("už" balsavo 8; "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirta pranešėja: Birutė Vėsaitė.

13. SVARSTYTA:

Dėl LR Seimo pirmininko pavaduotojo V.P.Andriukaičio rašto dėl kooperatyvų vystymo skatinimo Lietuvoje.

NUSPRĘSTA:

1. Konstatuoti, kad kooperacijos plėtros skatinimui daug dėmesio skiria ne tik Tarptautinė darbo organizacija, bet ir kitos institucijos, kurių priimtose rezoliucijose pabrėžiama, kad vykstant spartiems globalizacijos ir rinkos liberalizavimo procesams, kaip niekad svarbus kooperatinis judėjimas, kuris padeda spręsti ekonomines, užimtumo, socialines ir kitas problemas, plėsti tarptautinį bendradarbiavimą.

Vokietijoje į įvairius kooperatyvus susijungę 22,3 mln. žmonių, Prancūzijoje - 17,4 mln., D.Britanijoje - 9,5 mln., Italijoje - 7,6 mln., Švedijoje, Danijoje kooperatyvai vienija beveik pusę šalies gyventojų. Tuo tarpų Lietuvoje kooperatyvai vienija tik apie 200 tūkst. narių arba apie 6% šalies gyventojų. Tik Lietuvos vartotojų kooperatyvų sąjunga, kuri vienija per 100 vartotojų kooperatyvų vaidina svarbesnį vaidmenį šalies ūkyje, kitų rūšių kooperatyvų dar labai nedaug. Iš 300 užregistruotų žemės ūkio kooperatyvų trečdalis veiklos visai nevykdo. Beveik nėra gamybinių ir paslaugų verslų kooperatyvų, nors kooperatyvų veiklos spektras galėtų būti platus: įvairūs verslai, finansų paslaugos, sveikatos apsauga, vaikų ir pagyvenusių žmonių priežiūra, taksi, namų statyba ir eksploatacija ir kt.

2. Pasiūlyti LR Vyriausybei sudaryti iniciatyvinę darbo grupę iš Vyriausybės institucijų, kitų suinteresuotų institucijų bei Seimo komitetų (Ekonomikos, Kaimo reikalų, Biudžeto ir finansų) ir nevyriausybinių asociacijų atstovų parengti kooperacijos plėtros strategiją, apibrėžti kooperaciją remiančios politikos principus, pasiūlyti reikalingų įstatymų ir jų pataisų projektus, kurie atitiktų kooperatyvų prigimtį, funkcijas bei skatintų kooperatyvų plėtrą.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 27.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas