Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 26 d. BFK posėdis

1. Apsvarstytas Valstybės kontrolės įstatymo projektas IXP-906(2) ir su juo susiję , Administracinių teisės pažeidimų kodekso 224, 259(1) straipsnių pakeitimo ir 225(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektas IXP-960, Baudžiamojo proceso kodekso 134 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-961, Civilinio proceso kodekso 372 straipsnio 18 punkto ir 373 straipsnio 15 punkto pakeitimo įstatymo projektas IXP- 962, Valstybės tarnybos įstatymo 2 priedėlio pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-965.

Nuspręsta:

Dėl įstatymo projekto Nr.906(2).

Pritarta Seimo Teisės ir teisėtvarkos komiteto ir Seimo Biudžeto ir finansų komiteto sudarytos bendros išvadų rengimo darbo grupės patobulintam įstatymo projektui, parengtam atsižvelgiant į valstybės institucijų, ekspertų bei Europos Sąjungos atstovų išvadas, pastabas ir pasiūlymus, taip pat atsižvelgiant į svarstymo metu pareikštas pastabas ir pasiūlymus.

Pateiktam Valstybės kontrolės įstatymo projektui buvo gauta 116 pastabų ar pasiūlymų. Buvo atsižvelgta (arba iš dalies atsižvelgta) į 91 pastabą ar pasiūlymą.

Bendru Komiteto narių sutarimu pritarta šiems įstatų projektams Nr.IXP-960, Nr.IXP-961 ir Nr.IXP-962.

Balsavimas vyko dėl įstatymo projekto Nr.IXP-965.

Už tai, kad pritarti įstatymo projektui balsavo 7 komiteto nariai;

Prieštaraujančių nebuvo;

Susilaikė 1 komiteto narys.

Pritarta įstatymo projektui.

2. Apsvarstytas Komercinių bankų ir finansų maklerio įmonių įsipareigojimų investuotojams draudimo įstatymo projektas IXP-801, Indėlių draudimo įstatymo 2, 3, 5, 6, 10, 11, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-802, Vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-803, Akcinių bendrovių "Būtingės nafta", "Mažeikių nafta" ir "Naftotiekis" reorganizavimo įstatymo 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-804, Kilnojamojo turto įkeitimo įstatymo 52 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-805, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 17 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-806 , Valstybės ir savivaldybių turto privatizavimo įstatymo 2, 4, 5, 7, 16 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-807, Valstybės turto fondo įstatymo 5 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-808, Pinigų plovimo prevencijos įstatymo 2 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-809, Investicinių bendrovių įstatymo 1, 14 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-810, Akcinių bendrovių įstatymo 41 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-811

Svarstymas Komitete atidėtas iki 2001 12 03 d. Komiteto posėdžio.

3. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

- Labdaros ir paramos įstatymo 12 straipsnio papildymo įstatymo projektas Pasirengimas projektui Nr.IXP-584 - kuratoriai J.Palionis R.Palaitis /A.Mikalauskas/.

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 26.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas