Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 26 d. posėdyje

 

Svarstyta komiteto išvada dėl Mokslo ir studijų įstatymo pakeitimo įstatymo projekto (IXP-103(2A)). Nutarta teikti Seimui trečiąjį, patobulintą variantą, parengtą atsižvelgiant į Mokslo ir studijų departamento bei Mokslo tarybos pasiūlymus ir pastabas.

Svarstytas 2001 m. valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas (IXP-1194)). Nutarta pritarti švietimo daliai (kultūros dalis nepakeista).

Apsvarstytas VĮ “Europos parkas” įkūrėjo Gintaro Karoso prašymas padėti šiam parkui išlikti. Viešoji įstaiga “Europos parkas” - šiuolaikinių skulptūrų muziejus, gausiai lankomas Lietuvos ir užsienio turistų. Pastaruoju metu “Europos parkui” yra iškilęs pavojus, nes anksčiau pagal savo statusą kaip miško parkas buvęs neprivatizuotinas, 1999 m. priėmus Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymą, “Europos parko” miško plotas gali būti privatizuotas. Pavojus gresia daliai šio parko – 30,3 ha plotui, kurį nori susigrąžinti buvusi savininkė. Komitetas nutarė palaikyti Aplinkos ministerijos viceministro Alberto Vasiliausko siūlymą Vilniaus rajono Vilniaus miškų urėdijos Verkių girininkijos 30,3 ha miškų plotą (7 ir 89 miško kvartalų dalis), kuriame yra dalis “Europos parko” ekspozicijos, priskirti valstybinės reikšmės miškams ir pritarti viceministro siūlomam Vyriausybės nutarimo projektui. Nutarta parašyti atitinkamą raštą Vyriausybei, Žemės ūkio ministerijai ir Vilniaus apskričiai.

Komitetas toliau svarstė komiteto sprendimą dėl Valdovų rūmų atstatymo. Sprendimas bus priimtas 2001 m. gruodžio 3 d.

J.Narvilienės iniciatyva komiteto nariai išsakė pageidavimus Seimo Bendrųjų reikalų departamento direktoriaus pavaduotojui A.Milkevičiui, kad būtų pakeisti jų turimi kompiuteriai į naujesnius ir geresnius, sutvarkyta komiteto salė, įrengiant joje skaidrių demonstravimo bei video aparatūrą, surastos patalpos komiteto patarėjai Rūtai Kačkutei. Jie atkreipė dėmesį, kad šiame aukšte daug kitų komitetų narių turi darbo kabinetus, todėl prašė ieškoti galimybių perkelti Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto narius į vieną aukštą. Be abejonės, kiekvienas Seimo narys turi turėti atskirą darbo kabinetą.J.Narvilienė, kaip komiteto pirmininko pavaduotoja, norėtų turėti darbo kabinetą arčiau komiteto pirmininko darbo vietos. Jos nuomone, reikėtų sudaryti galimybę komiteto nariams dažniau pasisakyti komiteto vardu dėl svarstomų projektų kitiems, iki šiol tai dažniausiai darydavo komiteto pirmininkas. Posėdžio pirmininkė siūlė sudaryti konkrečias komiteto posėdžių darbotvarkes bent porai savaičių į priekį.

O.Babonienė siūlė komitetui daugiau informuoti visuomenę apie komiteto posėdžius bei kitus komiteto narių inicijuotus renginius.

Komitetas nusprendė sudaryti naudojimosi komiteto sale grafiką.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 26.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas