Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-26

Užsienio reikalų komiteto posėdis

Vilnius, lapkričio 26 d. Šiandien Lietuvos Respublikos Seimo Užsienio reikalų komitetas surengė posėdį, kurio darbotvarkėje buvo svarstomi šie klausimai:

Seimo nutarimo “Dėl Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos nuostatų patvirtinimo” projektas Nr. IXP-852(3), kurį pristatė Seimo narys, Lietuvos Respublikos Seimo ir Amerikos lietuvių bendruomenės atstovų komisijos pirmininkas Vaclovas Karbauskis bei Komiteto išvadų rengėjas Vytautas Landsbergis. Po svarstymo komiteto nariai pritarė siūlomiems Lietuvos Respublikos Seimo narių ir JAV Lietuvių Bendruomenės atstovų komisijos nuostatų pataisymams bei papildymams.

Antrojo klausimo metu buvo svarstomi: Konstitucijos 47 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1118 ES, Konstitucijos 47 straipsnio antrojoje dalyje numatyto žemės sklypų įsigijimo nuosavybėn subjektų, tvarkos, sąlygų ir apribojimų konstitucinio įstatymo pakeitimo įstatymo projektas Nr. IXP-1119 bei Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo laikinojo įstatymo projektas Nr. IXP-1120. Su pastaraisiais projektais supažindino Komiteto išvadų rengėjai Dalia Kutraitė Giedraitienė bei Česlovas Juršėnas. Po išsamios diskusijos Komiteto nariai pasirinko alternatyvas ir pritarė įstatymų projektams.

Paskutinio klausimo metu Jonas Čekuolis, Lietuvos delegacijos Europos Tarybos Parlamentinėje Asamblėjoje vadovas, supažindino Komiteto narius su informacija apie Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos politinio komiteto posėdį, įvykusį Vilniuje šių metų lapkričio 19-20 dienomis.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 26.
Salvinija Jurėnaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Užsienio reikalų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas