Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. lapkričio 26 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

   

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 m. lapkričio 26 dieną:

Komitetas bendru sutarimu nusprendė padaryti pertrauką Administracinių teisės pažeidimų kodekso 206, 206(1), 206(2), 206(3) straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-1005(2) svarstyme, kadangi posėdžio metu iškilo daug neaiškumų. Komiteto nariai pasiūlė projekto autoriui kartu su komiteto patarėja suredaguoti projektą pagal komitete išsakytas pastabas.Posėdyje dalyvavęs projekto autorius Seimo narys N.Medvedevas su tokiu komiteto sprendimu sutiko ir žadėjo projektą patobulinti .

Komitetas pritarė komiteto patobulintam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 180 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui IXP-1099

Komitetas bendru sutarimu pritarė komiteto patobulintam Administracinių teisės pažeidimų kodekso 214(12) straipsnio papildymo įstatymo projektui IXP-1014. Svarstyme dalyvavo projekto autorius Seimo narys A.Sadeckas ir Teisingumo viceministras G.Švedas.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė Operatyvinės veiklos įstatymo projektą IXP-813 grąžinti iniciatoriams tobulinti. Svarstyme dalyvavo pagrindinio komiteto NSGK pirmininkas A.Sadeckas ir Teisingumo viceministras G.Švedas, kurie pritarė tokim komiteto sprendimui.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 26.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas