Lietuvos Respublikos Seimas

APIE POSĖDĮ (2001 11 14)

Dalyvaujant socialinės apsaugos ir darbo viceministrei R. Melnikienei, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriui D. Preveliui, Lietuvos Pramoninkų konfederacijos atstovui K.Sivickiui, pirmuoju darbotvarkės klausimu komiteto posėdyje buvo svarstomas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto 2002 metų rodiklių patvirtinimo įstatymo projektas Nr. IXP-1073. Šio įstatymo projekto svarstymui komitetas buvo paskirtas pagrindiniu. Komitetas nepritarė Lietuvos Pramoninkų konfederacijos siūlymui pakeisti 3 straipsnio 4 punkte nurodytą Valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifo dydį Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialiniam draudimui, nustatant 0,5 %, vietoje įstatymo projekte nurodyto 1,0 %. Komiteto nariai sutarė, kad šis pasiūlymas – ne svarstomo įstatymo projekto objektas, ir pasiūlė įmokų tarifo klausimą spręsti kitų įstatymų, o būtent Valstybinio socialinio draudimo ir Nelaimingų atsitikimų darbe įstatymų, pakeitimais. Komitetas bendru sutarimu nusprendė siūlyti grąžinti projektą iniciatoriams pataisyti, atsižvelgiant į šiuos komiteto pasiūlymus:

1. Suderinti įstatymo projekto nuostatas su priimtais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymu, Valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymu, taip pat Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymo 56 straipsnio pakeitimo įstatymu;

2. Įstatymo projekto 2 straipsnyje nurodytą dydį, taip pat lėšų už valstybės lėšomis draudžiamus asmenis baziniu pensijų draudimu dydį, suderinti su Lietuvos Respublikos 2002 metų valstybės ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projekte Nr. IXP-1070 nurodytais atitinkamais dydžiais.

Antruoju klausimu komitete, kaip papildomame, buvo svarstomas Baudžiamojo kodekso 280 straipsnio 1 dalies papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-596 A, kurio teikėjas Seimo narys A. Sadeckas taip pat dalyvavo posėdyje. Išklausę jo argumentų, kodėl pasirinktas 50 MGL dydis, apibrėžiantis transporto priemonės vertę vagystės metu, komiteto nariai nutarė pritarti siūlomam įstatymo projektui. Tuo pačiu komiteto nariai nepritarė Seimo narių O. Babonienės ir J. Korenkos siūlymui, nustatančiam 30 MGL dydį. Komiteto narių nuomone, iniciatoriaus pasiūlytas 50 MGL dydis yra optimalesnis ir labiau pagrįstas (pagal pastarųjų metų statistiką, 90 % pavogtų transporto priemonių vertė yra nuo 6000 iki 12000 Lt.

Kitu klausimu komitetas apsvarstė Seimo nario A. Meliano pasiūlymus Valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4 straipsnio pakeitimo įstatymo projektui Nr. IXP-858(3). Komitete jiems nebuvo pritarta.

Komiteto padėjėja R. Liekienė




Naujausi pakeitimai - 2001 11 26.
Dalia Aleksejūnienė



   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Socialinių reikalų ir darbo komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas