Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. lapkričio 21 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-433(5).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadoms ("už" balsavo 8, "susilaikė" - 2 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Valentinas Greičiūnas.

 

2.SVARSTYTA:

Pavojingų krovinių vežimo įstatymo projektas IXP-1106.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pasiūlyti Seimo paskirtam pagrindiniam komitetui ir įstatymo projekto rengėjams patobulinti įstatymo projektą, atsižvelgiant į komiteto narių svarstymo metu komitete išsakytas pastabas, Seimo kanceliarijos Teisės departamento išvadą bei Lietuvos pramoninkų konfederacijos rašte išdėstytus pasiūlymus ("už" balsavo 9 komiteto nariai).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Žemės ūkio ekonominių santykių valstybinio reguliavimo įstatymo 15 straipsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-492.

NUSPRĘSTA:

1. Pasiūlyti pagrindiniam komitetui (Kaimo reikalų komitetui) projektą atmesti, nes siūlymas riboti maisto prekių antkainį pažeidžia konkurencijos principus ir prieštarauja stojimo į Europos Sąjungą esminiam reikalavimui - laisvosios rinkos ekonominių santykių įgyvendinimui ("už" balsavo 8, "prieš" - 1 komiteto narys).

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Artūras Vazbys.

 

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 26) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 26) darbotvarkę.

 

5.SVARSTYTA:

Pasirengimas Įmonių bankroto įstatymo 11 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-1193 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Sinkevičių, P.Vilką, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).

 

6.SVARSTYTA:

Pasirengimas Administracinių teisės pažeidimų kodekso 99(1), 99(3), 99(6), 222, 235(1), 235(2), 259(1) straipsnių pakeitimo ir papildymo bei 96, 97 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymo projekto IXP-1132 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, P.Vilką, komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

7.SVARSTYTA:

Pasirengimas Kelių fondo įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto IXP-586 svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Greičiūną, D.A.Barakauską ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

8.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl Lietuvos privačių vežėjų sąjungos ir Respublikinės taksi ir mažųjų autobusų vairuotojų profesinių sąjungų mitingo rezoliucijos dėl taksi verslo problemų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti V.Karbauskį, D.A.Barakauską ir komiteto patarėją D.Šimkų (pritarta bendru sutarimu).

 

9.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Lietuvos automobilių dujų įrangos montuotojų asociacijos pasiūlymai dėl "Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo transporto priemonėse ir mechanizmuose, naudojančiuose OTTO tipo variklius, taisyklių" projekto" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti B.Vėsaitę, J.Budrevičių ir komiteto patarėją D.Šaltmerį (pritarta bendru sutarimu).

 

10.SVARSTYTA:

Pasirengimas klausimo "Dėl galimybės įvesti autonomines šildymo sistemas ligoninėse problemų" svarstymui.

NUSPRĘSTA:

1. Komiteto išvadų rengėjais paskirti R.Paksą, A.Vazbį, komiteto patarėją V.Strimaitį ir komiteto padėjėją G.Smetonaitę (pritarta bendru sutarimu).
Naujausi pakeitimai - 2001 11 22.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas