Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-21 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Milerius, Seimo Informacijos technologijų departamento direktorius.
E. Kazakevičius, LR Vyriausybės kanceliarijos Informacinės visuomenės skyriaus vedėjas.
D. Maikštėnas, UAB “Omnitel” rinkos strategijos koordinatorius.
G. Steponavičienė, Laisvosios rinkos instituto l.e.p. viceprezidentė, G.Babravičiaus visuomeninė patarėja.
R. Tamulevičius, asociacijos InfoBalt viceprezidentas.
E. Babenskas, G. Babravičiaus visuomeninis padėjėjas.
J. Požėla, A. Kunčino visuomeninis padėjėjas.

Darbotvarkė:

1. Elektroninės valdžios problematika (pranešėjas – G. Babravičius).
2. Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos atskirų dalių pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).
3. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas (pranešėjas  -
A. Kunčinas).

1. SVARSTYTA: Elektroninės valdžios problematika (pranešėjas – G. Babravičius).

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti e-Valdžios koncepcijai.
2. Siūlyti Ministrui Pirmininkui įteisinti e-Valdžios koncepciją atitinkamu Vyriausybės dokumentu.
3. Surengti Seimui pavaldžių institucijų ir žmonių, atsakingų už informacijos technologijas, pasitarimą dėl informacinių sistemų plėtros derinimo.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

2. SVARSTYTA: Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos atskirų dalių pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).

 NUSPRĘSTA:

1. Pritarti pagal Komitete išsakytas pastabas ir pasiūlymus pataisytam Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos nagrinėtinų temų grafikui.
2. Apibendrinti kiekvieno bendro posėdžio medžiagą ir po kiekvieno posėdžio rengti spaudos konferencijas.

Balsavimo rezultatai: pritarta bendru sutarimu.

3. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės ateinančiai savaitei tvirtinimas 
(pranešėjas - A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA:

1. Į lapkričio 26 d. darbotvarkę įtraukti šiuos klausimus:

1.1. Dėl Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos.
1.2. Dėl Komiteto narių pavaduotojų.

2. Lapkričio 28 d. 12 val. surengti bendrą posėdį kartu su Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetu. Posėdžio tema – Viešojo administravimo efektyvumas ir demokratijos plėtra (e-Valdžia, nauja viešųjų paslaugų organizacinė infrastruktūra, nauja politinių sprendimų priėmimo aplinka). Elektroninė valdžia – demokratija ir paslaugos gyventojams.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

 Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 22.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas