Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 21 Aplinkos apsaugos komiteto posėdis

Po svarstymo, nuspręsta pritarti Pavojingų krovinių vežimo įstatymo projektui IXP-1106, įvertinus Seimo Teisės departamento pastabas. Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirtas komiteto narys Kęstutis Skamarakas.

Komitetas nusprendė atmesti Žemės įstatymo 18 straipsnio papildymo įstatymo pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektą Nr.IXP-1121, kadangi keičiamas ne galiojantis įstatymas, o pakeitimo įstatymas, be to, šio projekto nuostatos prieštarautų Saugomų teritorijų įstatymo projekto 32 straipsnio 8 dalies nuostatoms, kurias reiktų tarpusavyje suderinti. Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirtas komiteto narys Antanas Baura.

Po svarstymo, nuspręsta pritarti Aplinkos apsaugos komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 12, 13 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1140(3). Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirtas komiteto narys Antanas Baura.

Po svarstymo Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo 16 straipsnio pakeitimo įstatymo projektai Nr.IXP-1062 ir 1062(A) (svarstymas), atsižvelgus į Seimo 2001 11 13 protokolinį nutarimą, komitetas pritarė darbo grupės parengtam bendram projektui IXP-1140(3), kuriame sujungti projektai IXP-1062, IXP-1062(A) ir IXP-1140. Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirtas komiteto narys Antanas Baura.

Po svarstymo, nuspręsta pritarti Komiteto patobulintam Lietuvos Respublikos Žemės reformos įstatymo 8 ir 10 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektui IXP-1141(3). Pranešėju Plenariniame posėdyje paskirtas komiteto narys Antanas Baura.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 22.
Vida Katinaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Aplinkos apsaugos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas