Lietuvos Respublikos Seimas

2001 11 21 d. BFK posėdis

    1. Apsvarstytas 1972 metų Muitinės konvencijos dėl konteinerių ratifikavimo įstatymo projektas IXP-1129.

Nuspręsta:

Bendru komiteto narių sutarimu pritarta patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į redakcines Seimo Teisės departamento pastabas.

2. Apsvarstytas Fizinių asmenų pajamų mokesčio laikinojo įstatymo 7, 8(1), 33, 34, 35, 37 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 33(1) straipsniu įstatymo projektas IXP-1134.

Nuspręsta:

Bendru komiteto narių sutarimu pritarta patobulintam įstatymo projektui.

Pritarta Seimo narių A.Butkevičiaus ir G. Šivicko siūlymams iš viso atsisakyti nuostatų, numatančių vertybinių popierių vertės padidėjimo pajamų už parduotus arba kitu būdu perleistus vertybinius popierius apmokestinimą.

3. Apsvarstytas Draudimo įstatymo antrojo skirsnio pakeitimo įstatymo projektas IXP-1065 .

Nuspręsta:

Pritarta Komiteto patobulintam įstatymo projektui, atsižvelgiant į redakcines Teisės departamento pastabas.

4. Apsvarstytas Seimo rezoliucijos "Dėl 2002, 2003 ir 2004 metų nacionalinio biudžeto prognozuojamų rodiklių" projektas IXP-1071.

Nuspręsta:

Daryti projekto svarstymo Komitete pertrauką

Atsižvelgiant į tai, kad Biudžeto ir finansų komitetas pasiūlė Lietuvos Respublikos Vyriausybei patobulinti 2002 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo projektą:

1) Įvertinus Seimo komitetų ir Seimo narių pasiūlymus griežtinti kovą su kontrabanda, gerinti mokesčių administravimą, sustiprinti mokestinės nepriemokos išieškojimą padidinti prognozuojamas valstybės biudžeto pajamas

2) Įvertinus Seimo komitetų, Seimo narių pasiūlymus, Savivaldybių asociacijos nuomonę ir savivaldybių raštus patikslinti savivaldybių biudžetų prognozuojamas fizinių asmenų pajamų mokesčio ir turto mokesčio pajamas

3) patikslinti valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų sumas, atsižvelgiant į 2001 m. spalio 23 d. Seimo priimto Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo pakeitimo įstatymo 2 straipsnį

Kadangi rezoliucijos projekte siūloma tvirtinti 2002 metų prognozuojamas nacionalinio biudžeto pajamas ir savivaldybių biudžetų išlaidas, o šie rodikliai 2002 metų valstybės biudžeto projekte gali keistis, Seimo rezoliucijos projekto svarstymą Komitete tęsti Vyriausybei pateikus Seimui pagal Komitetų pastabas ir pasiūlymus pataisytą valstybės biudžeto įstatymo projektą.

5. Apsvarstytas Azartinių lošimų įstatymo 2, 3, 5, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 23 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas IXP-915A.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

6. Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas IXP-916A.

Nuspręsta:

Pritarti Komiteto patobulintam įstatymo projektui.

Nepritarta Seimo narės B.Vėsaitės pateiktam Azartinių lošimų mokesčio įstatymo 3 ir5 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-916.

7. Sudaryta išvadų rengėjų grupė minėtam įstatymo projektui:

    • 2001 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymo projektui IXP-1194 - kuratoriai Alg.Butkevičius G.Vagnorius /A.Brazdilienė/.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 21.
Danguolė Zabulėnienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Biudžeto ir finansų komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas