Lietuvos Respublikos Seimas

Lapkričio 19 dienos posėdyje

Lapkričio 19 dienos posėdyje

Komitetas išvažiuojamajame posėdyje susitiko su Vilniaus miesto valdybos ir tarybos nariais, atsakingais už kultūros ir švietimo klausimus. Susitikime dalyvavo Komiteto nariai, švietimo ministras Algirdas Monkevičius ir kultūros ministrė Roma Dovydėnienė, švietimo ir kultūros viceministrai, Kultūros ir meno tarybos prie kultūros ministerijos pirmininkas Valentinas Sventickas, Meno kūrėjų organizacijų asociacijos prezidentas Vytautas Martinkus, Valstybinės paminklosaugos pirmininkė Gražina Drėmaitė. Daugiausia dėmesio buvo skirta kultūros problemoms aptarti. Vilniaus meras Artūras Zuokas papasakojo apie numatomus pokyčius Vilniaus kultūriniame gyvenime: buvusios spaustuvės patalpose Maironio gatvėje ketinama įsteigti kultūros centrą “Menų spaustuvė”, ten įsikurs Oskaro Koršunovo teatras, “Keistuolių teatras” ir kitos kultūros įstaigos bei organizacijos, Senamiestyje ketinama sudaryti sąlygas įsikurti kultūrą, meną ir vietinius amatus propaguojančios galerijos, dirbtuvės ir parduotuvės. Kuriama nauja viešoji įstaiga, kuri organizuos keturis stambius renginius: “Vilniaus festivalis”, “Vilniaus dienos”, “Teatrinis festivalis” ir džiazo festivalį “Vilnius jazz”. Daug laiko skirta Lietuvos menininkų rūmų problemoms aptarti. A. Zuokas informavo, kad nutarta reorganizuoti Rotušėje veikiančias dvi savivaldybei priklausančias įstaigas “Lietuvos menininkų rūmus” ir viešąją įstaigą “Vilniaus rotušė”, jas sujungiant ir paliekant vieną viešąją įstaigą “Vilniaus rotušė”, kurioje liktų “Menininkų rūmais” vadinamas padalinys, kultūros renginiams organizuoti. Kultūros ministrės ir kitų posėdyje dalyvavusių kultūra besirūpinančiųjų nuomone, tai – “Lietuvos menininkų rūmų” kaip atskiros, savo statusą turinčios įstaigos sunaikinimas.

Numatytą pokalbį apie Vilniaus paminklosaugos problemas nutarta atidėti kitam susitikimui.

Buvo aptartos Vilniaus mokyklų reorganizavimo ir kitos švietimo problemos.

Vilniaus miesto Švietimo, kultūros ir sporto departamento direktorius Gražvydas Kazakevičius supažindino Komiteto narius su perspektyviniu miesto mokyklų tinklo pertvarkos projektu, paminėjo šiuo metu kylančius sunkumus: lėšų stygių ugdymo planui įgyvendinti, popamokinei veiklai plėtoti, būtinybę toliau atnaujinti ugdymo įstaigų materialinę bazę. Taip pat buvo kalbėta apie teigiamus poslinkius kompiuterizuojant mokyklas. Įgyvendinant šį projektą svariai prisideda miesto verslininkai.

Komiteto nariai savo ruožtu atkreipė dėmesį, jog būtina susirūpinti mokytojų kvalifikacijos tobulinimu, kad mokykla galėtų atliepti visuomenės poreikius. Vilniui reikėtų ieškoti sprendimų steigti daugiau jaunimo ir kitų tipų mokyklų.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 21.   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Švietimo, mokslo ir kultūros komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas