Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-19 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Vladimiras Orechovas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
J. Zalatorius, Informacinės visuomenės plėtros komiteto prie LR Vyriausybės direktorius.
R. Krukauskas, VĮ „Infostruktūra“.
E. Jovaiša, UAB „Elektroninės leidybos namai“ valdybos pirmininkas.
M. Jovaiša, UAB „Elektroninės leidybos namai“ valdybos narys.
K. Mazūras, UAB „Elektroninės leidybos namai“ direktorius.

Darbotvarkė:

1. Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos atskirų dalių pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).
2. Dėl paramos kompaktinio disko „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“ projektui (pranešėjas – A. Kunčinas).
3. Dėl Baltijos šalių moksleivių informatikos olimpiados (pranešėjas – A. Kunčinas).
4. Dėl Komiteto išvažiuojamojo posėdžio Kauno apskrityje.
5. Dėl komandiruotės į š.m. gruodžio 3-5 dienomis Vokietijoje, Diuseldorfe, vyksiančią Informacinės visuomenės technologijų parodą ir konferenciją.

 

1. SVARSTYTA: Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos atskirų dalių pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).

NUSPRĘSTA:

1. Papildyti ir pataisyti Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos nagrinėtinų temų grafiką pagal Komitete išsakytas pastabas ir pasiūlymus.

2. Pristatyti Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos nagrinėtinų temų grafiką lapkričio 21 d. Komiteto posėdyje.

 

2. SVARSTYTA: Dėl paramos kompaktinio disko „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“ projektui (pranešėjas – A. Kunčinas).

 NUSPRĘSTA:

1. Pritarti idėjai išleisti kompaktinį diską „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“ ir siūlyti Vyriausybei įgyvendinant Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo 750 metų jubiliejaus minėjimo programą išnagrinėti kompaktinio disko „Lietuvos istorija nuo seniausių laikų iki mūsų dienų“ finansavimo galimybę.

2. Prašyti Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komiteto išreikšti savo nuomonę dėl šio kompaktinio disko turinio.

 

3. SVARSTYTA: Dėl Baltijos šalių moksleivių informatikos olimpiados (pranešėjas – A. Kunčinas).

NUSPRĘSTA: Kreiptis į Seimo valdybą su prašymu 2002 m. gegužės mėnesį surengti LR Seimo rūmuose Baltijos šalių moksleivių informatikos olimpiadą.

 

4. SVARSTYTA: Dėl Komiteto išvažiuojamojo posėdžio Kauno apskrityje.

NUSPRĘSTA: Surengti išvažiuojamąjį Komiteto posėdį į Kauno apskritį š.m. gruodžio 17 d. Posėdžio tema – Informacinės visuomenės plėtros strateginis planas. Regioninis aspektas.

 

5. SVARSTYTA: Dėl komandiruotės į š.m. gruodžio 3-5 dienomis Vokietijoje, Diuseldorfe, vyksiančią Informacinės visuomenės technologijų parodą ir konferenciją.

NUSPRĘSTA: Pritarti Komiteto pirmininko A. Kunčino komandiruotei į šią parodą ir konferenciją.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

 Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 20.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas