Lietuvos Respublikos Seimas

2001 m. lapkričio 19 d. komiteto posėdis

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO

TEISĖS IR TEISĖTVARKOS KOMITETAS

Kodas 8860529 Gedimino pr. 53, LT-2002 Vilnius Tel. (8~ 22) 39 67 96 Faksas (8~ 22) 39 64 69 El.p. teiseskt@lrs.lt

 

  

 

Teisės ir teisėtvarkos komiteto posėdyje 2001 m. lapkričio 19 dieną:

 

Komitetas bendru sutarimu pritarė Teismų įstatymo projektui IXP-729, Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 2, 3, 4, 5, 6 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo ir administracinių bylų teisenos įstatymo pakeitimo įstatymo įgyvendinimo įstatymo 2 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-732 ir Administracinių teismų įsteigimo įstatymo 3, 4 straipsnių pakeitimo ir 5 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-733.

Komitetas bendru sutarimu pritarė patobulintam Administracinių bylų teisenos įstatymo 13, 21 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymo projektui IXP-738.

Komitetas taip pat bendru sutarimu pritarė Notariato įstatymo 7 straipsnio pakeitimo ir papildymo, 7(1) straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymo projektui IXP-740.

Komitetas pritarė ir Lietuvos nacionalinės teismų administracijos įsteigimo įstatymo projektui IXP-741, tačiau nurodė, kad reikėtų tikslinti terminus, nuo kada pradeda veikti Lietuvos Nacionalinė teismų administracija, nes pagal dabartinę redakciją yra taip, jog Nacionalinė teismų administracija bus įsteigta anksčiau, nei bus sudaryta Teisėjų taryba. Kadangi Teisėjų tarybai sudaryti numatytas 6 mėn. terminas, o Nacionalinei teismų administracijai 3 mėn. nuo Teismų įstatymo įsigaliojimo, nuspręsta jog Nacionalinė teismų administracija įsteigiama ne vėliau kaip per 3 mėn. nuo Teisėjų tarybos sudarymo dienos.

Komitetas atmetė Advokatūros įstatymo papildymo 26(1) straipsniu įstatymo projektą IXP-734, kadangi jį priėmus būtų pažeistas advokatų profesinis lygiateisiškumas ir sumažintos galimybės asmenims pasirinkti norimą atstovą.

Komitetas atmetė Valstybės tarnybos įstatymo 9 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP- 735, kadangi Seime yra pateiktas naujas Valstybės tarnybos įstatymo projektas, kurį svarstant, šiuos klausimus reikėtų išsamiau aptarti ir reglamentuoti minėtame įstatymo projekte.

Komitetas atmetė ir Vidaus reikalų, specialiųjų tyrimų tarnybos, valstybės saugumo, krašto apsaugos, prokuratūros, kalėjimų departamento, jam pavaldžių įstaigų bei valstybės įmonių pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo pavadinimo, 1, 3, 6, 12 ir 16 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektą IXP-737, kadangi šiuo metu plėsti asmenų, gaunančių valstybines pensijas ratą, netikslinga, kadangi Valstybinių pensijų koncepcijoje numatyta iš esmės peržiūrėti valstybinių pensijų sistemą atsisakant nepagrįstų privilegijų ir socialinį teisingumą pažeidžiančių išmokų, be to, šis klausimas spręstinas Teismų įstatyme.

Komitetas atmetė Atostogų įstatymo 2 straipsnio papildymo įstatymo projektą IXP-739, nes šios nuostatos pakankamai detaliai reglamentuota Teismų įstatyme.

Komitetas bendru sutarimu nusprendė daryti įstatymo projekto Civilinio proceso kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymo projekto IXP-731 svarstyme pertrauką, iki bus pradėtas svarstyti naujasis Civilinio proceso kodeksas.

Komitetas bendru sutarimu taip pat padarė svarstyme pertrauką dėl Baudžiamojo proceso kodekso 25 straipsnio pakeitimo, 285 ir 287 straipsnių papildymo ir 416, 427(1), 427(2), 427(3) straipsnių pakeitimo įstatymo projekto IXP-736 iki bus pradėtas svarstyti naujasis Baudžiamojo proceso kodeksas ir svarstyti šį projektą kartu.

Šie visi projektai yra lydintieji Teismų įstatymo projektui.

Komitetas taip pat apsvarstė Administracinių teisės pažeidimų kodekso 180 straipsnio pakeitimo įstatymo projektą IXP-1099 ir nusprendė komiteto svarstyme padaryti pertrauką ir projektą kartu su projekto rengėjais tobulinti, nes pvz. projektas numato administracinę atsakomybę už alkoholinių gėrimų nepilnamečiams nupirkimą, tačiau visiškai nenustatyta atsakomybė už alkoholinių gėrimų nepilnamečiams pardavimą, išskyrus atvejus kai alkoholinius gėrimus nepilnamečiams parduoda prekybos ar viešojo maitinimo įmonėse, ar perdavimą jiems kitokiu būdu ( pvz. dovanojimą, paskolinimą ir pan.).

Komitetas grąžino iniciatoriams tobulinti Užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo projektą IXP- 1080 ir pateikė pastabas, pagal kurias reikėtų projektą tobulinti.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 19.
Dalia Skapaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Teisės ir teisėtvarkos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas