Lietuvos Respublikos Seimas

Seimo Pirmininko Artūro Paulausko kalba Europos Sąjungos (ES) šalių narių ir šalių kandidačių parlamentų pirmininkų konferencijoje “Nacionalinių parlamentų vaidmuo Europos struktūroje”

 

2001 11 17

Ekscelencijos, ponios ir ponai,

Saugių Europos namų statyboje parlamentarizmas iš tikrųjų yra patikimiausias pamatas. Jokia Europos Sąjungos šalis negali išsižadėti tiesioginio savo piliečių dalyvavimo valdant valstybę, renkant savo atstovus ir laisvai reiškiant nuomonę.

Demokratijos principų puoselėjimą palyginčiau su Švedijos nacionaliniu archyvu, kuris yra taip patikimai prižiūrimas.

Parlamentas – tai šių demokratijos principų puoselėjimo garantas. Parlamentas – tai nacionalinių interesų ir tautos vienybės Akropolis, užtikrinantis tautos suverenias galias, demokratiją ir sprendimų teisėtumą. Tai taip pat garantas nuosekliai brandinti piliečių pasitikėjimą atvira, vienodų teisių Europos perspektyva. Juk narystė Europos Sąjungoje - tai tikslas sukurti vienodai veikiančią Europos demokratinę sistemą nuo Baltijos iki Viduržemio jūros. Delsimas priimti į tą sistemą pasiruošusius naujus narius, ko gero, tik sukeltų nereikalingų nusivylimo ir nepasitikėjimo nuotaikų.

Ta proga norime išreikšti savo padėką Švedijos vyriausybei ir parlamentui už efektyvų pirmininkavimą Europos Sąjungai. Švedijai pavyko ne tik įgyvendinti savo tris prioritetinius uždavinius – enlargement, environment and employment, bet ir suteikti naują impulsą enjoyment and enthusiasm dėka.

Lietuva sėkmingai baigė derybas 11 derybinių skyrių Švedijos pirmininkavimo metu. Tam reikšmingos įtakos turėjo tarpparlamentiniai Lietuvos-Švedijos ryšiai.

Siekdami narystės Europos Sąjungoje, vieną po kito nacionaliniame parlamente priimame "eurointegracinius įstatymus". Tai šimtai teisės aktų, kurių įtakos rezultatą nacionalinio parlamento rinkėjas galės pilnai pajusti ir suprasti tada, kai bus lygiomis teisėmis sutinkamas svetur, turės vienodas darbo, apsigyvenimo, judėjimo galimybes visoje Europos Sąjungoje. Nors jau ir dabar dėl šių rezultatų vyksta aktyvios diskusijos, kurių pasėkoje jau ir šiais metais Lietuvos gyventojų pritarimas šalies narystei Europos Sąjungoje pasiekė 55,5 proc. apklaustųjų.

Lietuvos parlamento, Seimo, vaidmenį suprantu, kaip pilietinių diskusijų forumą apie narystės Europos Sąjungoje perspektyvas, naujų idėjų generatorių ir pasiūlymų teikėją dėl Europos Sąjungos raidos. Seimas tapo ne tik pilietinių diskusijų skatintoju, nagrinėjant Lietuvos ateities raidą, bet tokiu atstovų forumu, kuriame stengiamasi parodyti visą piliečių atsakomybę už valstybės ateitį ir už mūsų kontinentą. Juk parlamento pareiga išsiaiškinti laikmečio tikslus, pasiekti politinį konsensusą ir užsitikrinti piliečių paramą. Todėl Europos Sąjungos diskusijose dėl Europos Sąjungos ateities, parlamentas tampa pagrindiniu vedliu.

 

Europos Sąjungos kontekste Seimas, tai ne vien įstatymų leidybos institucija. Seimo komitetai aktyviai dalyvauja Lietuvos derybinių nuostatų formavime, o Europos reikalų komitetas, turi išskirtinį statusą. Jam vadovauja mano pavaduotojas, į jį įeina visų Seimo frakcijų atstovai ir visų kitų nuolatinių komitetų pirmininkai.

Todėl drįstu teigti, kad Lietuvos parlamentas reikšmingai prisideda prie Lietuvos pažangos derybose reguliariai svarstydamas integracijai svarbius klausimus.

Esu įsitikinęs, kad Europos Parlamento vaidmuo turi teigiamą reikšmę glaudesniam ES piliečių santykiui su ES institucijomis ir šių institucijų atvirumui. Europos Parlamentas atlieka pagrindinį vaidmenį stiprindamas ES demokratinį pagrindą, aiškindamas šalių narių ir kandidačių piliečiams plėtros privalumus ir užtikrindamas procesų skaidrumą.

Savo ruožtu Lietuvos parlamentas atkreips ypatingą dėmesį administracinių ir teisminių gebėjimų stiprinimui, skatins tiesiogines užsienio ir vidaus investicijas. Lietuvos parlamentas sustiprins ir koordinuos derybas su Europos Sąjunga likusiuose derybiniuos skyriuose tam kad kitais metais užbaigtume derybas ir 2004m taptume Europos Sąjungos nare.

Neabejojame, kad ir Europos Sąjungos Šalių parlamentai skatins Europos institucijų reformas ir Europos Sąjungos plėtrą 2004m.

Tikiuosi šis susitikimas suteiks papildomą impulsą Europos parlamentų bendradarbiavimui toliau plėtojant vieningos Europos viziją.

 

 
Naujausi pakeitimai - 2001 11 19.
Laima Šandarienė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo vadovai  >   Seimo Pirmininko kalbos

LR Seimas