Lietuvos Respublikos Seimas

2001-11-12 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas
Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Dalyvavo:
Komiteto nariai: Gintautas Babravičius, Vytautas Kvietkauskas, Vitas Matuzas, Algirdas Saudargas, Rimvydas Vaštakas.
Kviestieji asmenys:
G. Steponavičienė, Laisvosios rinkos instituto l.e.p. viceprezidentė, G.Babravičiaus visuomeninė patarėja.
H. Varnas, Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus pavaduotojas.
T. Lamanauskas, Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės Juridinio skyriaus vedėjas.
R. Tamulevičius, asociacijos InfoBalt viceprezidentas.
A. Stulgis, VĮ “Infostruktūra” Elektroninio parašo skyriaus virininkas.
R. Krukauskas, VĮ “Infostruktūra”.

Darbotvarkė:

1. Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 152(1), 152(2), 153(5), 153(6), 153(7), 153(8), 153(9), 246 straipsniais ir 153, 165(2), 224, 259(1), 268, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-925 (pranešėjas – G. Babravičius).
2. Elektroninio parašo įstatymo pataisų pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).
3. Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas.
4. Dėl autorinių teisių apsaugos problemų (pranešėjas – G. Babravičius).

1. SVARSTYTA: Administracinių teisės pažeidimų kodekso papildymo 152(1), 152(2), 153(5), 153(6), 153(7), 153(8), 153(9), 246 straipsniais ir 153, 165(2), 224, 259(1), 268, 320 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymo projektas Nr. IXP-925 (pranešėjas – G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Pritarti įstatymo projektui ir pavesti V. Orechovui komiteto vardu pasisakyti Seime.

 

2. SVARSTYTA: Elektroninio parašo įstatymo pataisų pristatymas (pranešėjas – G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Komiteto nario G. Babravičiaus vardu registruoti Elektroninio parašo įstatymo pakeitimo įstatymo projektą.

 

3. SVARSTYTA: Komiteto posėdžių grafiko ir darbotvarkės kitai savaitei tvirtinimas.

NUSPRĘSTA:

1. Š.m. lapkričio 19 d., 13 val., surengti bendrą komiteto posėdį kartu su Europos reikalų komitetu dėl e-Europa+ veiksmų plano įgyvendinimo.

2. Į lapkričio 19 d. darbotvarkę įtraukti Nacionalinės informacinės visuomenės plėtros strategijos pristatymą.

3. Į lapkričio 21 d. darbotvarkę įtraukti elektroninės valdžios klausimo svarstymą.

 

4. SVARSTYTA: Dėl autorinių teisių apsaugos problemų (pranešėjas – G. Babravičius).

NUSPRĘSTA: Kreiptis į Seimo valdybą su prašymu kiek galima greičiau įtraukti Seimo nario G.Babravičiaus užregistruotų įstatymų projektų (IXP-232, IXP-233, IXP-234) svarstymą į Seimo posėdžių darbotvarkę.

 

Posėdžio pirmininkas Algirdas Kunčinas

Protokolą rašė Rita Rakevičiūtė
Naujausi pakeitimai - 2001 11 16.
Rita Rakevičiūtė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Informacinės visuomenės plėtros komitetas  >   Protokolai

LR Seimas