Lietuvos Respublikos Seimas

Informacija apie komiteto posėdį

2001 m. lapkričio 14 dieną Ekonomikos komiteto posėdyje:

 

1.SVARSTYTA:

Transporto veiklos pagrindų įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-433(4).

NUSPRĘSTA:

1. Projekto svarstyme daryti pertrauką.

2.SVARSTYTA:

Antidempingo įstatymo pakeitimo įstatymo projektas IXP-876(2).

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

1. Pritarti komiteto patobulintam įstatymo projektui ir komiteto išvadai.

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimantas Sinkevičius.

 

3.SVARSTYTA:

Muitinės kodekso 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 25, 26, 27, 30, 31, 36, 37, 39, 40, 41, 43, 44, 45, 47, 50, 52, 56, 57, 63, 66, 72, 76, 77, 79, 81, 90, 92, 93, 94, 97, 106, 110, 112, 118, 119, 125, 128, 132, 137, 139, 141, 157, 160, 162, 163, 165, 170, 172, 178, 185, 186, 187, 188, 189, 193, 197, 198, 202, 203, 205, 206, 208, 213, 214, 215, 216, 217, 219, 223, 225, 226, 227, 228, 229 straipsnių pakeitimo ir papildymo 5(1), 54(1), 54(2), 56(1), 85(1), 150(1), 165(1), 195(1), 198(1), 216(1), 216(2), 216(3), 216(4), 216(5), 216(6), 223(1) straipsniais įstatymo projektas IXP-1079.

NUSPRĘSTA:

1. Pritarti iniciatorių pateiktam įstatymo projektui ir pasiūlyti Seimo Biudžeto ir finansų komitetui:

- Pakeisti 47 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2.Tikrindama prekes ir jas gabenančias transporto priemones, muitinė turi teisę bet kuriuo metu pareikalauti iškrauti ir išpakuoti prekes. Prekės iškraunamos ir išpakuojamos joms iškrauti, išpakuoti ir patikrinti tinkamose muitinės nustatytose arba muitinei priimtinose vietose. Motyvuotą sprendimą dėl detalaus tranzitinių krovinių prekių patikrinimo valstybinės sienos perėjimo punkte priima pareigūnas, užimantis ne žemesnes pareigas, kaip pamainos viršininkas, vadovaudamasis Vyriausybės patvirtinta detalaus prekių tikrinimo tvarka.Visas su tuo susijusias išlaidas padengia prekes muitinei pateikęs asmuo "

- Pakeisti 63 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

"2.Deklarantas turi būti Lietuvos Respublikos ūkio subjekto statusą turintis asmuo, įtrauktas į importuotojų ir eksportuotojų registrą atliekant pirmą importo arba eksporto procedūrą. Registrą, vadovaudamasis šio kodekso taikymą reglamentuojančiais teisės aktais, tvarko Muitinės departamentas, išskyrus šio straipsnio 4 dalyje nurodytus atvejus”

- Pakeisti 2231 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

„2231 straipsnis. Minimali grąžinamų arba atsisakomų išieškoti muitų ir (arba) mokesčių suma

Šiame skyriuje nurodytais atvejais importo arba eksporto muitai ir (arba) mokesčiai grąžinami, jeigu jų bendra suma viršija pusės minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio pinigų sumą, bei atsisakoma juos išieškoti, jeigu bendra jų suma viršija pusę minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio pinigų sumą.”

2. Komiteto paskirtas pranešėjas Rimas Valčiukas.

4. SVARSTYTA:

Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 19) darbotvarkė.

NUSPRĘSTA (bendru sutarimu):

Patvirtinti Ekonomikos komiteto posėdžių savaitės (nuo 2001 11 19) darbotvarkę.
Naujausi pakeitimai - 2001 11 15.
Rasa Ona Duburaitė   >   Istorija  >   2000 - 2004 m. Seimas  >   Seimo komitetai  >   Ekonomikos komitetas  >   Apie posėdžius

LR Seimas